Lomené výrazy
Lomené výrazy (13/13) · 4:48

Odčítání lomených výrazů Stejně jako u sčítání lomených výrazů, i u odečítání je nejdříve třeba zlomky převést na společný jmenovatel. Pojďme to procvičit.

Navazuje na Rozklad mnohočlenů.
video