Výrazy s mocninami
Výrazy s mocninami (7/10) · 3:07

Příklad na procvičení mocnin Máme zadaný zlomek obsahující součin mocnin v čitateli i jmenovateli. Naším úkolem je jeho zjednodušení pomocí vzorečků z minulých videí.

Navazuje na Mocniny a odmocniny.
video