Výrazy s mocninami
Výrazy s mocninami (10/10) · 2:42

Další příklady na počítání se zápornými mocniteli Shrnutí poznatků o počítání se zápornými mocniteli a jejich aplikace na ilustračních příkladech.

Navazuje na Mocniny a odmocniny.
Myslím, že nikdy nemůžeme mít dost videí o tom, proč je umocnění na záporného mocnitele ekvivalentní s převodem čísla na tvar 1 lomeno to číslo umocněno na kladného mocnitele. Řekl bych. A aby Vám to dávalo větší smysl, koukneme se na různé mocniny 2 a také na různé mocniny s celočíselným mocnitelem menší než 0. Takže, začneme s 2 na třetí. 2 na třetí je 2 krát 2 krát 2, což se rovná 8. Čemu se rovná 2 na druhou? Je to 2 krát 2, což se samozřejmě rovná 4. A abychom ze 2 na třetí dostali 2 na druhou, co musíme udělat? Inu, budeme dělit 2. Pokračujme. Kolik je 2 na prvou? Je to 2. A opět, abychom se od 2 dostali na 2 na prvou, dělili jsme 2. Ale teď to bude zajímavější. 2 na nultou. A toto nám pomůže k tomu, že pochopíme, proč je něco nenulového na nultého mocnitele rovno 1. Zatím se nám potvrdilo, že kdykoliv zmenšíme mocnitele o 1, tak vlastně dělíme číslo 2. Takže bychom měli dělit 2 znovu. Pokud budeme dělit 2 znovu, dostaneme 1. A tohle je vlastně úvodní motivace k tomu, proč je 2 na nultou 1. Ale pokračujme. Jaký bude výsledek příkladu 2 na minus prvou, pokud bychom chtěli pokračovat v tom dělení 2? Inu, vydělíme znovu 2, a tak nám vyjde 1/2. Povšimněte si, že 2 na minus prvou je 1/2. 2 na prvou je 1. Toto se rovná tomuto reciprokému, převrácené hodnotě. Pokračujme, je to zábava. Tak, kolik bude 2 na minus druhou? Měli bychom znovu dělit 2. Když vydělíme, dostaneme 1/4. Snad vidíte nějakou souvislost. 2 na minus třetí, to budeme znovu dělit 2. A dostaneme 1/8. Což je převrácená hodnota 2 na třetí. Takže znovu, jiný způsob uvažování nad záporným mocnitelem jsou převrácené hodnoty. Umocnění něčeho na záporného mocnitele je rovno 1 lomeno základ na kladnou hodnotu mocnitele.
video