Exponenciální funkce
Exponenciální funkce (8/10) · 7:22

Přiřazování předpisů funkcí k jejich grafům Cvičení, ve kterém si vyzkoušíme, jak dobře rozumíme předpisům exponenciálních funkcí. Máme tu 4 grafy a 4 předpisy a naším úkolem je je správně propojit.

Navazuje na Racionální mocniny II.
video