Racionální mocniny II
Racionální mocniny II (2/8) · 4:25

Příklad na zjednodušení výrazu s mocninami 2 Příklad na roznásobení a zjednodušení výrazu, který obsahuje násobení dvou třetích odmocnin.

Navazuje na Racionální mocniny I.
video