Racionální mocniny II
Racionální mocniny II (6/8) · 2:24

Příklad na zjednodušení výrazu s mocninami 6 Další podobný příklad, kde máme součin s mocninami a ten celý je pod čtvrtou odmocninou.

Navazuje na Racionální mocniny I.
video