Desetinná čísla
Desetinná čísla (38/43) · 4:00

Příklad: Převod zlomku na desetinné číslo Jak převedeme zlomek 3/5 na desetinné číslo?

Navazuje na Zlomky.
Zkusme zapsat 3/5 jako desetinné číslo. Doporučuji vám zastavit video a zamyslet se, jestli to dokážete sami. Dám vám radu. Můžeme přepsat tento zlomek tak, abychom místo pětin měli desetiny? Předpokládám, že jste se nad tím zamysleli. Zkusme přepsat tento zlomek jako zlomek s 10 ve jmenovateli. Ale nejdříve si to představíme. Máme pětiny. Řekněme, že je to 1/5. Jen to zkopíruji a vložím. Tohle jsou 2/5. Tohle 3/5 a tohle 4/5. A poslední 5/5, to by bylo. Teď je to celek. A nyní si vybarvíme 3 z těchto 5 částí, abychom viděli co jsou 3/5. Použiji purpurovou barvu. Toto je 1/5. 2/5 a 3/5. To bychom měli. Celé to vybarvíme. A to jsou 3/5. Jak bych to nyní mohl zapsat v desetinách, místo 3/5 určité číslo s 10 ve jmenovateli? Pojďme si to celé rozdělit do desetin. A nejjednodušší cesta, jak to rozdělit do desetin, je vzít každou pětinu a udělat z ní 2/10. Ukážeme si to. Pokud to tady takhle rozdělíme, budeme mít dvakrát tolik dílků. Další způsob, jak si to představit, je, že budeme násobit počet dílků 2. A nyní máme 10 dílků. Každý z nich je 1/10. A 3 z těchto dílků budou také dvojnásobek. Budeme mít dvojnásobek dílků, které jsou purpurové. Tudíž budeme násobit 2 i toto. Všimněte si, že jsme násobili čitatele a jmenovatele 2. Ale dává to smysl. Každý dílek, když mluvíme o pětinách, jsme zdvojnásobili, tudíž místo každé 1/5 nyní máme 2/10. Teď máte 1/10 tady a další 1/10 tady. Můžeme nadále psát 1/10, pokud chceme. Všechny z těchto dílků jsou desetiny. A každý dílek ze 3 je nyní dvojnásobek desetin. Tudíž 3/5 je nyní 6/10. Pojďme si to napsat. Tohle se bude rovnat 6/10. Proč je zajímavé? Můžete se na to podívat jako 6/10. Neboli 6 krát 1/10. Udělám to modrou. To máme 6 krát 1/10. Jak jinak zobrazit 6/10 nebo 6 krát 1/10? Lze to napsat jako desetinné číslo na desetiny. Když napíšete desetinné číslo, tedy 0,... Místo napravo od desetinného čísla je místo pro desetiny. Tohle jsou jednotky. A toto jsou desetiny. To je místo pro desetiny. Kolik máme desetin? Máme 6 desetin. Můžeme to napsat jako 0,6. A tady to máme. Teď to napíšu. Tohle se rovná 0,6. A jsme hotovi. Právě jsme to zapsali jako desetinné číslo. 0,6 je to samé jako 6/10, což by se dalo zapsat jako 3/5 nebo naopak.
video