Desetinná čísla
Desetinná čísla (40/43) · 3:49

Příklad 3: Převod zlomku na desetinné číslo Jak převedeme zlomek 21/60 na desetinné číslo?

Navazuje na Zlomky.
Podívejme se jestli dokážeme vyjádřit 21/60 jako desetinné číslo. Dám vám nápovědu. Pokuste se to přepsat ve tvaru zlomku se jmenovatelem 100. Jinými slovy, pokusíme se to přepsat, aby nám vyšlo několik setin, pak to půjde jednoduše převést na desetinné číslo. Už jsme to dělali. Dokážeme přepsat zlomek. Dostaneme ekvivalentní zlomek pokud vynásobíme čitatel a jmenovatel stejným číslem nebo vydělíme čitatel a jmenovatel stejným číslem. S našim čitatelem a jmenovatelem to vypadá jednoznačně. 21 je dělitelné 3, 7, 1 a 21. 60 je zajisté taky dělitelné 3. Není dělitelné 7 ani 21. Určitě je dělitelné 1, ale to nám moc nepomůže. Podívejme se jestli to lze přepsat na menší čísla, pokud vydělíme čitatel i jmenovatel společným dělitelem 3. Dělíme tedy 3. Jen to přepisuji jako ekvivalentní zlomek, abychom lépe chápali co s tím děláme. 21 děleno 3 bude 7. A 60 děleno 3 je 20. Přepsali jsme 21/60 na 7/20. Možná se ptáte, Sal, proč jsi to vlastně dělal? Nesnažíme se to vyjádřit setinama? Tento převod nám to zjednoduší. Co je ještě lepší, když to přepíšeme na 7/20, že z 20 se jednodušeji dostaneme na 100. Abychom se z 20 dostali na 100, stačí to vynásobit 5. Pokud každá část bude pětinásobkem, tahle sedmička se zpětinásobí. Opět násobíme čitatel a jmenovatel stejným číslem. Bude se to rovnat 35 lomeno 100, neboli 35/100. 35-- trochu to přepíšu-- 35/100. K tomu jsme se snažili dospět. Chtěli jsme přepsat zlomek pomocí setin. A kolik je 35/100? Je nutno připomenout, když přepisujeme na desetinné číslo, tohle budou jednotky. Na dalším místě jsou desetiny, následují setiny. Pak můžeme 35/100 zapsat takhle. Jak 35 setin. Doslovně to lze zapsat 0.35. Možná se ptáte, počkat, vždyť dáváš 3 na místo desetin. Proč vyjde 35 setin? Chápu že to bude 5 setin, ale proč 35 setin? 3/10 je 30/100. Takže tohle bude 35/100. Taky to lze pochopit, když tohle přepíšeme aby se to rovnalo 30/100 + 5/100. A kolik bude 30/100 když to chceme pojmout jako desetiny? Můžeme vydělit čitatel i jmenovatel 10. Pak dostaneme 3/10 plus 5/100. A to vidíme přímo tady, 3/10, na místě desetin plus 5/100, to jsou setiny. To značí 35 setin.
video