Desetinná čísla
Desetinná čísla (41/43) · 3:18

Dělení desetinného čísla mocninami deseti 99,061 : 100 = ?

Navazuje na Zlomky.
Máme spočítat 99,061, neboli 99 a 61 tisícin, děleno 100. A je několik způsobů, jak to vyřešit, ale v tomto videu se budu soustředit pouze na rychlejší způsob, jak o tom přemýšlet. A snad vám to bude dávat smysl. A to je také záměr. Aby vám to dávalo smysl. Pojďme se nad tím napřed trochu zamyslet. Takže 99,061. Takže kdybychom to měli vydělit 10, jen abychom si to ujasnili, tak kdybychom to měli vydělit 10, kolik bychom dostali? V podstatě bychom přesunuli tuto desetinnou čárku o jedno místo doleva. A mělo by to dávat smysl, protože máme něco málo přes 99. Kdybyste vzali 99 děleno 10, měli byste mít něco málo přes 9. Takže, když dělíte 10, tak byste v podstatě přesunuli desetinnou čárku o jedno místo doleva. Takže tohle by se rovnalo 9,9061. Kdybyste měli dělit 100, což je vlastně cílem této úlohy, takže kdybychom měli 99,061 děleno 100... Když posuneme desetinou čárku o jedno místo doleva, tak dělíme 10. Abychom to vydělili 100, tak to musíme znovu vydělit 10. Takže to posuneme dvakrát. Jednou, dvakrát. Takže teď je desetinná čárka před tou přední 9. Což by také mělo dávat smysl. 99 je skoro 100. Nebo jen o trochu méně než 100. Takže když to vydělíte 100, tak bychom měli dostat číslo jen o trochu menší než 1. A když přesunete desetinnou čárku o dvě místa doleva, protože to opravdu dělíme dvakrát 10, když nad tím chcete přemýšlet takto, tak dostaneme desetinnou čárku před to 99. ,99061, měli bychom sem napsat 0, občas je to trochu jasnější. Takže pak dostaneme tady toto. Teď jeden způsob, jak se nad tím zamyslet, ačkoliv nechci, abyste si to vždy takhle představili, když přesunete desetinnou čárku o jedno místo doleva, tak opravdu dělíte 10, když ji posunujete doleva. Když ji posunete doprava, tak násobíte 10. Občas lidé říkají, podívej, prostě bys mohl spočítat počet nul. A když dělíte, a tady dělíte 100, 100 má dvě nuly, takže když tím dělíte, tak můžeme přesunout naši desetinnou čárku o dvě místa doleva. Je v pořádku to tak dělat, zvlášť když víte, že je to trochu rychlejší způsob, jak to vyřešit. Kdyby tohle mělo 20 nul, potřebovali byste říct, dobře, přesuňme desetinnou čárku o 20 míst doleva. Ale já opravdu chci, abyste se zamysleli nad tím, proč to tak funguje. Proč to dává smysl? Proč vám vyjde číslo, které se zdá být zhruba správně veliké? Že proto dává smysl, když vezmete číslo, které je skoro 100 a vydělíte ho 100, tak dostanete číslo, jež je skoro 1. A tahle část, upřímně, je opravdu dobrá zkouška jak si ověřit, že desetinnou čárku posouváte správným směrem, protože kdybyste tohle měli vyzkoušet za 5 nebo 10 let, možná byste si na toto pravidlo, nebo jak tomu chcete říkat, nevzpomněli a ptali byste se: 'Mám posunout desetinnou čárku doleva nebo doprava?' Je opravdu dobré udělat si zkoušku, abyste si mohli říct, když dělím 100, tak bych měl dostat menší hodnotu. A posunutí desetinné čárky doleva mi opravdu dá menší hodnotu. Kdybych násobil 100, měl bych dostat větší hodnotu. A posunutí desetinné čárky doprava by vám dalo větší hodnotu.
video