Desetinná čísla
Desetinná čísla (37/43) · 2:42

Příklad 2: Převod desetinného čísla na smíšené číslo Jak převedeme desetinné číslo 2,75 na smíšené číslo?

Navazuje na Zlomky.
Napiš 2,75 jako zlomek v základním tvaru. Takže si to teď vyzkoušíme. Uvidíte, že je to docela jednoduché. Ale celé si to projdeme, abychom pochopili, jak to funguje. Pokud si to rozepíšeme, tak 2 doslova značí 2 jednotky. Můžeme to tak rovnou napsat. Pak tu máme 7... Označíme si ji jinou barvou. 7 je na prvním místě vpravo od desetinné čárky. Jsou to tedy desetiny. Takže je to 7 lomeno 10. A konečně tu je 5 v řádu setin a to je 5 lomeno 100. Teď, když to chceme zapsat jako zlomek v základním tvaru nebo jako smíšené číslo, musím tyto zlomky sečíst do jednoho zlomku. Abych je mohl sečíst, musí mít společného jmenovatele. A abychom našli společného jmenovatele, stačí najít nejmenší společný násobek 10 a 100. A tím je 100. 100 je dělitelná jak 100, tak i 10. Z těchto 10 tedy uděláme 100. To provedeme násobením 10. A když něco násobíme 10, pak jednoduše nakonec přidáme 0. Nesmíme to však udělat pouze se jmenovatelem. To samé musíme provést i s čitatelem. Takže jmenovatel vynásobíme 10. A stejně tak vynásobíme 10 i čitatel. 7 krát 10 je 70, neboli 70 lomeno 100. To je přesně to samé jako 7/10. Konečně můžeme tyhle dva sečíst. Kolik je 70 plus 5? 70 plus 5 je 75. A náš jmenovatel je 100, takže to přepíšeme jako 2 a 75/100. V posledním videu jsme toto číslo četli jako 2 celé a 75 setin. Ještě jsme však zlomek nepřevedli do základního tvaru, protože 75 a 100 mají společné dělitele. A ten největším z nich je 25. 3 čtvrťáky je 75 centů, 4 čtvrťáky je 100 centů, 4 čtvrťáky je 1 dolar. Vydělme tedy obojí číslem 25. 75 děleno 25 jsou 3 a 100 děleno 25 jsou 4. Takže v základním tvaru je to 2 a 3/4. Jakmile si spočítáte několik podobných příkladů, budou pro vás výsledky otázkou několika vteřin. Hned si řeknete: Aha, 2,75, to je to samé jako 2 a 75/100, a to je stejné jako 2 a 3/4.
video