Procenta
Procenta (8/16) · 4:34

Příklad: Sčítání zlomků, desetinných čísel a procent Vypočítejte příklad 0,79 minus 4/3 minus 1/2 plus 150%.

Navazuje na Desetinná čísla.
video