Poměry
Poměry (3/6) · 2:28

Příklad: Vykrácení poměru do základního tvaru Poměr počtu limonád a lidí je 98:28. Jaký je to poměr v základním tvaru?

Navazuje na Procenta.
Zjednodušte poměr mezi plechovkami s limonádou a lidmi. Takže tento poměr nám říká, že máme 92 plechovek pro 28 lidí. Co chceme udělat, je upravit tento poměr nebo zlomek do jednodušší formy. Nejlepší cesta jak toho dosáhnout, je zjistit největšího společného dělitele pro obě čísla 92 a 28 a vydělit tyto čísla nalezeným dělitelem. Takže pojďme zjistit jaký je. Toho dosáhneme faktorizací čísla 92 a poté čísla 28. 92 je 2 krát 46, což je 2 krát 23. A číslo 23 je prvočíslo, takže tady jsem hotovi. 92 je 2 krát 2 krát 23. A pokud uděláme faktorizaci čísla 28, 28 je 2 krát 14, což je 2 krát 7. Takže můžeme přepsat 92 plechovek jako 2 krát 2 krát 23 plechovek pro 2 krát 2 krát 7 lidí. Obě tyto čísla mají společné dělitele 2 krát 2 v sobě, neboli jsou dělitelné 4. To je jejích největší společný dělitel. Takže pojďme horní i spodní číslo vydělit číslem 4. Když vydělíte horní číslo čtyřmi nebo čísly 2 krát 2 tak to vyruší tohle tady. A když vydělíte spodní číslo čtyřmi nebo 2 krát 2 tak to vyruší tady 2 krát 2. A zůstane nám 23 plechovek na 7 lidí nebo 7 lidí pro 23 plechovek. A jsme hotovi! Zjednodušili jsme poměr mezi plechovkami v porovnání k lidem. Zřejmě to považují za zlomek nebo říkají, jak rychle 7 lidí vypije kolik plechovek v určitém časovém intervalu nebo to prostě můžete považovat za poměr.
video