Poměry
Poměry (4/6) · 2:06

Příklad: Poměr počtu holek a kluků ve třídě V hodinách angličtiny je poměr počtu holek a kluků 5:8. Ve třídě je 65 studentů. Kolik je ve třídě holek?

Navazuje na Procenta.
V jazykové třídě je poměr dívek a chlapců 5 ku 8. Takže na každých 5 dívek, máme 8 chlapců. Pokud je ve třídě celkem 65 studentů, kolik z nich je dívek? To bude zajímavé. Podíl dívek a chlapců máme zadaný. Ale zadání nás vyzývá ke zvážení, kolik je zde dívek, pokud máme 65 studentů celkem. Takže se opravdu musíme zamyslet, není to jenom o poměru dívek vůči chlapcům, chceme zvážit podíl dívek k celkovému počtu studentů. Takže jak vyřešíme jaký podíl to bude? Podíl dívek vůči chlapcům nám podstatně napovídá. Pokud je zde 5 dívek na každých 8 chlapců, kolik studentů zde bude na každých 5 dívek? Takže, na každých 5 dívek budeme mít 5 dívek a 8 chlapců. Což nám celkově dá 13 studentů. Takže jsem tady jenom přidal 5 a 8. Podíl dívek na celkovém počtu studentů je 5 ku 13. Jeden způsob, jak se nad tím zamyslet je... pokud bychom rozdělili studenty do skupin po 13, každá skupina o 13 studentech bude mít 5 dívek. Myslím, že jsme připraveni vyřešit, kolik máme dívek celkem. Měli jsme zadáno, že celkem je zde 65 studentů. Takže nemáme pouze jednu skupinu po 13, máme 65 studentů. A kolik skupin po 13 sestavíme z 65 studentů? Abychom z čísla 13, dostali číslo 65, musíme násobit 5. 5 x 10 je 50 a 5 x 3 je 15. Že? Takže, 13 x 5 = 65. V podstatě, jeden způsob jak to vysvětlit je, že máme 5 skupin po 13. Takže pokud máme 5 skupin po 13, každá z nich bude mít 5 dívek. Vynásobíme 5 a dostaneme 25 dívek. Takže na každých 65 studentů, budeme mít 25 dívek, s ohledem na informace, které nám byly zadány.
video