Poměry
Poměry (6/6) · 1:25

Příklad: Rovnost poměrů Jsou poměry 3:12 a 5:35 stejné?

Navazuje na Procenta.
video