Poměry
Poměry (6/6) · 1:25

Příklad: Rovnost poměrů Jsou poměry 3:12 a 5:35 stejné?

Je pravda, že 3 lomeno 12 se rovná 5 lomeno 35? Nyní si zkusíme dokázat, jestli jsou si tyto zlomky rovny. A nejjednodušší způsob je, že oba zlomky zkrátíme a zjistíme, jestli nám vyjdou dvě stejná čísla. Takže začneme se zlomkem 3 lomeno 12. Pokud máme 3 lomeno 12, víme, že čitatele i jmenovatele lze dělit 3. Takže budeme dělit 3. Musíme 3 vydělit čitatel i jmenovatel. 3 děleno 3 se rovná 1. 12 děleno 3 se rovná 4. Takže 3 lomeno 12 je to samé jako 1 lomeno 4. Zkusme udělat to samé i pro 5 lomeno 35. 5 děleno 35… nechám si tu místo, ať to můžu vydělit… a zjistím, že můžu zlomek vydělit 5, takže zkrátíme čitatel i jmenovatel 5. Pokud vydělíme čitatel i jmenovatel 5, čitatel je 5 děleno 5, což je 1 a jmenovatel je 35 děleno 5, což se rovná 7. Dostáváme tedy 1 lomeno 4 se rovná 1 lomeno 7, což jsou výrazy, které se opravdu nerovnají. Takže jsme si dokázali, že tento vztah neplatí.
video