Poměry
Poměry (5/6) · 1:12

Příklad: Měřítko mapy 7 centimetrů na mapě je 10 km ve skutečnosti. Jak daleko od sebe jsou na mapě dvě města, pokud skutečná vzdálenost mezi nimi je 60 km?

Navazuje na Procenta.
Měřítko mapy je 7 centimetrů na každých 10 kilometrů. 7 centimetrů na 10 kilometrů. Pokud vzdálenost mezi dvěma městy je 60 kilometrů, takže to je skutečná vzdálenost, jak daleko od sebe v centimetrech jsou tato dvě města na mapě? Dávají nám měřítko, každých 10 kilometrů ve skutečnosti mapa ukáže jako 7 centimetrů. Jinak řečeno, pokud vidíte 7 centimetrů na mapě, znamená to 10 kilometrů ve skutečnosti. Takže říkají, že vzdálenost mezi těmito dvěma městy je 60 kilometrů, což je 6 krát 10 kilometrů. Takže krát 6. Takže pokud máte ukázat 6 krát 10 kilometrů na mapě, budete mít 6 krát 7 centimetrů. Takže krát 6. A 6 krát 7 centimetrů se rovná 42 centimetrů. Takže jak daleko od sebe v centimetrech jsou tato dvě města na mapě? 42 centimetrů.
video