Poměry
Poměry (2/6) · 1:19

Příklad: Poměry jako zlomky v základním tvaru Jak vykrátit poměr (zlomek) do základního tvaru? To si ukážeme na příkladu poměru 15:25.

Navazuje na Procenta.
Zapište 15 : 25 jako zlomek v základním tvaru. Takže 15 ku 25 je jen poměr a můžeme ho zapsat. Je zadáno 15 ku 25. Tento poměr můžete zapsat jako zlomek 15 lomeno 25. A pokud ho chceme zkrátit do základního tvaru, musíme se zamyslet nad největším číslem, kterým lze dělit obě čísla 15 a 25. Nebo, jaký je jejich největší společný dělitel? Už od pohledu řeknete, že jsou dělitelné 5. A jsem si celkem jistý, že to je největší číslo, kterým lze obě tato čísla dělit a tak je vydělíme pěti. Pokud je zde větší číslo, pak to hned uvidíme a budeme to moct ještě zkrátit. Vydělme čitatel a jmenovatel pěti. a uvidíme, co dostaneme. Dostáváme 15 děleno 5 je 3. A 25 děleno 5 je 5 a tak máme teď 3 lomeno 5. 3 a 5 nemají žádné společné dělitele větší než 1, takže zlomek je v základním tvaru. Udělali jsme, co po nás v zadání chtěli. Zapsali jsme to jako zlomek v základním tvaru. Také jsme to mohli zapsat, pokud bychom chtěli takovou formu zápisu, jako 3 ku 5 nebo 3 : 5.
video