Zaokrouhlování
Zaokrouhlování (9/11) · 5:40

Více o platných číslicích Rozumíme pravidlům platných číslic

Navážeme na příklady z minulého videa a zjistíme, jestli existují nějaká pravidla pro určování, kolik platných číslic najdeme v čísle nebo v naměřené hodnotě. Takže zaprvé, je celkem jasné, že každá nenulová číslice a každá nulová číslice umístěná mezi 2 nenulovými, jsou platné. Jak vidíte, tak 7 a 5 jsou platné číslice, takže i 0 mezi nimi musí být platná. Takže si to napíšeme: každá nenulová číslice nebo nulová číslice mezi 2 nenulovými jsou platné. To je celkem jednoznačné. Teprve 0, která není mezi 2 nenulovými ciframi, začíná být zajímavá. Takže se podíváme na pravidla, která se na ně vztahují. Pokud hovoříme o platných číslicích, vždy můžeme vyřadit úvodní nuly. Úvodními nulami myslíme takové nuly, které stojí před nenulovou číslicí. Tak to jsou úvodní nuly. V tomto čísle nenaleznete žádné úvodní nuly, ani v tomto čísle, ani v tomto, ani v tomto. Ale v každém případě, nuly na začátku čísla nejsou platné. Takže úvodní nuly nejsou platné. A poslední otázka, co nám tu zbývá, už máme nenulové číslice, a nulové číslice mezi nenulovými, můžete narazit na nějaké úvodní nuly, o kterých jsme si před chvílí řekli, že nejsou platné. Takže jediná věc, na kterou si musíte dát pozor, jsou nuly za poslední nenulovou číslicí, koncové nuly. Takže zde jsou vlastně přesně 2 koncové nuly, v dalším příkladě dokonce 3. Takže koncové nuly. Co s nimi uděláme? Jeden ze snazších způsobů je, že pokud máte desetinnou čárku, pokud je desetinná čárka kdekoliv v čísle, spočítejte je. Počítejte je jako platné. Jsou platné. Pokud nikde v čísle není desetinná čárka, začíná to být zajímavé. V této situaci si nemůžete být jisti výsledkem. V tomto případě máte desetinnou čárku a za ní jsou koncové nuly, které přidávají na celkové přesnosti. Zde také máme desetinnou čárku, spočítáte nuly. To samé u tohoto čísla. Zde žádné koncové nuly nejsou. A zde... Později přidám desetinnou čárku, zde přesně spočítáte hodnotu, takže pokud by na konci byla čárka, počítalo by se 5. A pokud naopak ne, počítalo by se 37 000, což je sporné, a pokud vám nikdo neposkytne více informací, tak v takovém případě je nejlepší řešení zaokrouhlovat na tisícovky, takže výsledky měření nejsou úplně přesné a po zaokrouhlení na tisícovky dávají oněch 37 000. Když to sepíšu, pokud nejsou desetinná, je výsledek nejasný, nevíme, co přesně číslo znamená a nejbezpečnější je v takovém případě nepočítat koncové nuly. Pokud opravdu chcete přesnou hodnotu, umístíte na konec desetinnou čárku. Máme i symbol, který vyjadřuje... Zvolíme si nějakou velikost, nechte mě vymyslet jiné číslo například 56 000. Máme zde značku, která určuje, že 6 je poslední platné číslo. Občas se setkáte s čárou nad číslem, občas pod číslem. A to může být užitečné, protože posledním platným číselem může být tato nula, možná byste byli schopni měřit relativně přesně na stovky. A potom budete chtít napsat něco jako 56 000, takže napíšete 56 000, ale pak umístíte čáru nad tuto nulu, popřípadě pod ni, čímž vyjádříte, že se jedná o poslední platnou číslici. Takže pokud uvidíte něco podobného, tak toto jsou 3 platné číslice. Tento způsob se moc nepoužívá. Lepší způsob, jak ukázat, že měříte na 3 platná čísla, je zapsat číslo vědeckým zápisem. Je na to celé video. Vědeckým zápisem zapíšete číslo jako 5,60 krát 10^4. Protože pokud 5,60 vynásobíte 4krát po sobě 10, posunete desetinnou čárku o 4 místa doprava a tím získáte původních 56 000. Takže 5,60 krát 10^4. Pokud si s tímto nevíte rady, podívejte se na video o vědeckém zápisu čísel. Doufám, že vám to video pomůže. Jestliže napíšete číslo ve vědeckém zápisu, tak získáte výbornou přesnost a pohled na čísla, se kterými pracujete. Takže místo používání lehce zastaralé značky, kterou moc nevidím používat, tahle čáru nad nebo pod nejvyšší platnou číslicí, můžete číslo vyjádřit s pomocí desetinné čárky ve vědeckém zápisu a hned je jasné, že máte 3 platné číslice. Doufám, že toto bylo užitečné. V příštích několika videích prozkoumáme, proč jsou platné číslice důležité, hlavně pro výpočty s více hodnotami.
video