Zaokrouhlování
Zaokrouhlování (9/11) · 5:40

Více o platných číslicích Rozumíme pravidlům platných číslic

Navazuje na Desetinná čísla.
video