Průměrné hodnoty
Průměrné hodnoty (2/4) · 2:31

Příklad: Rychlost za hodinu Jak spočítáme rychlost doručování novin za hodinu?

Navazuje na Desetinná čísla.
Jayde trvá 3 hodiny, než doručí 189 novin na své trase. Kolik doručí novin za hodinu? Takže, tato první věta nám říká, že doručí, nebo že jí trvá 3 hodiny doručit 189 novin. To znamená, že má 3 hodiny na každých 189 novin. Toto vyplývá z první věty. My ale potřebujeme zjistit počet doručení za hodinu, tedy množství novin za hodinu, takže to zde můžeme zaměnit. Pokud bychom tyto 2 čísla jen zaměnili, znamenalo by to 189 novin každé 3 hodiny, což je v podstatě stejná informace. Zaměňujeme jen to, co je v čitateli, a to, co je v jmenovateli. Teď to potřebujeme napsat v co nejjednodušší podobě, a podívejme se, zda je čitatel dělitelný 3. 1 plus 8 je 9, plus 9 je 18. To je dělitelné 3. Pojďme tedy vydělit čitatele i jmenovatele 3, abychom si to usnadnili. Takže 189 vydělíme 3. Udělejme to stranou. 3 dávám do 189. Číslo 3 se do čísla 18 vejde 6 krát. 6 krát 3 je 18. Odečteme, napíšeme si dolů 9. 18 minus 18 je 0. 3 se vejde do 9 přesně 3krát. 3 krát 3 je 9, bez zbytku. Pokud tedy 189 vydělíme 3, dostaneme 63, a pokud vydělíme 3 třemi, dostaneme 1. Musíme vydělit čitatel i jmenovatel stejným číslem. Máme tedy 63 novin za 1 hodinu, můžeme to napsat jako 63 děleno 1 novin za hodinu. Takže si napíšeme 63 děleno 1 novin za hodinu. Za 1 hodinu. Nebo to můžeme napsat jako 63 bez zlomku, protože 63 děleno 1 totéž jako 63 novin za hodinu.
video