Průměrné hodnoty
Průměrné hodnoty (3/4) · 2:01

Počítání jednotkové ceny Spočítáme jednotkovou cenu, za kterou úklidová firma uklidí jednu kancelář.

Navazuje na Desetinná čísla.
Úklidová firma Miranda's Maid Service si účtuje 280 dolarů za úklid 8 kanceláří. Jakou sazbu si firma účtuje za úklid jedné kanceláře? Účtují si tedy 280 dolarů za úklid 8 kanceláří. Je to tedy 280 dolarů za každých 8 kanceláří. Nyní to zjednodušíme. Mají tato dvě čísla nějakého společného dělitele? Zdá se, že jsou dělitelná 8. 200 je dělitelné 8 a 80 je také dělitelné 8. Vydělme tedy jak čitatele tak jmenovatele 8. 8 se vejde do 28 třikrát. 3 krát 8 je 24. Odečteme. Zbydou 4. 8 minus 4 je 4. Připíšeme nulu. 8 se vejde do 40 přesně pětkrát. 5 krát 8 je 40 beze zbytku. Pokud tedy vydělíte 280 osmi, vyjde vám 35. Pokud vydělíte 8 osmi, vyjde vám 1. Tuto sazbu tedy můžeme zjednodušit na 35 dolarů za každou 1 kancelář, a to můžeme zapsat jako 35 lomeno 1 dolarů za kancelář, a to je stejné jako 35 dolarů za kancelář. A máme to. Toto je sazba firmy za úklid jedné kanceláře, 35 dolarů.
video