Převody jednotek
Převody jednotek (5/6) · 2:58

Převod stupňů Fahrenheita na stupně Celsia Příklad na převod jednotek ze stupňů Fahrenheita na stupně Celsia.

Navazuje na Průměrné hodnoty.
Teploměr ve vědecké laboratoři ukazuje teplotu ve stupních Celsia i Fahrenheita. Když rtuť v teploměru vyšplhá na 56 stupňů Fahrenheita, jaká je teplota ve stupních Celsia? V zadání máme 2 vzorce. Když známe stupně Celsia a potřebujeme zjistit teplotu ve stupních Fahrenheita, nebo když známe teplotu ve stupních Fahrenheita a potřebujeme přijít na stupně Celsia. Oba vzorce jsou od sebe navzájem odvozené, o tom se více naučíme v algebře. Také si možná v příštím videu vysvětlíme, jak tyto vzorce odvodíte. Je to docela zajímavé, částečně to zahrnuje algebru. My ale máme vzorec zadaný a vše, co po nás chtějí, je použít ho. A také se máme ujistit, že rozumíme tomu, který z nich použít. Máme danou teplotu ve stupních Fahrenheita. F rovná se 56. A potřebujeme zjistit, jaká tomu odpovídá teplota ve stupních Celsia. U tohoto vzorce znáte teplotu ve stupních Fahrenheita a zjišťujete stupně Celsia. Pojďme tedy použít tento vzorec. Naše teplota ve stupních Celsia se bude rovnat 5 děleno 9 krát teplota ve stupních Fahrenheita, což je 56 stupňů Fahrenheita minus 32. 56 minus 32 je 24, takže se to bude rovnat 5 devítin krát 24, což je to samé jako 5 krát 24 a to celé děleno 9. Než vynásobíme 5 krát 24, můžeme čitatel i jmenovatel vydělit 3. Pojďme na to. Když vydělíme čitatel i jmenovatel 3, nezměníme tím hodnotu zlomku. 24 děleno 3 je 8, 9 děleno 3 jsou 3. Stane se z toho 5 krát 8, což je 40, děleno 3, ve stupních. Výsledek chceme v čísle, které je vhodnější pro vyjádření teploty. Vydělme 40 číslem 3 a dostaneme hledanou teplotu. 3 se vejde do 4 jednou, 1 krát 3 jsou 3, 4 minus 3 je 1. 0 sepíšeme dolů. 3 se vejde do 10 třikrát, 3 krát 3 je 9, 10 minus 9 je 1. Znovu sepíšeme dolů 0. Tady máme desetinnou čárku. 3 se vejde do 10 třikrát. Číslo 3 se bude opakovat do nekonečna. Výsledek můžeme zapsat jako 13,333... 3 se bude opakovat do nekonečna. Ta čárka nahoře znamená, že se číslo opakuje. Nebo si můžete říct, že 3 se vejde do 40 třináctkrát se zbytkem 1. Mohli bychom říct, že výsledek je 13 se zbytkem 1. Nebo 13 a 1 třetina stupňů Celsia. Každopádně to je naše teplota ve stupních Celsia, která odpovídá 56 stupňům Fahrenheita.
video