Převody jednotek
Převody jednotek (6/6) · 2:50

Porovnání stupnic Celsia a Fahrenheita Společně se podíváme na bod mrazu a varu na různých teplotních stupncích, Celsia a Fahrenheita.

Navazuje na Průměrné hodnoty.
Podíváme se na tyto teploměry. Určíme, který je ve stupních Celsia a který ve stupních Fahrenheita. Potom označíme body varu a mrazu vody na každém z nich. Stupnice Celsia (°C) se ve světě používá nejčastěji. A poznáte snadno, že se jedná o °C, protože na takové stupnici je 0 ° bod mrazu při standardní teplotě a tlaku a 100 °C je bod varu vody při standardní teplotě a tlaku. Na stupnici Fahrenheita (°F), která se používá hlavně v USA, je bod marzu vody 32 °F. A bod varu vody je 212 °F. Jak asi můžete říct, Celsiova stupnice vychází z bodu mrazu 0 °C při standardní teplotě a tlaku a nastavení 100 °C tak, aby to odpovídalo bodu varu. Na určité úrovni to dává větší smysl. A přinejmenším zde v USA stále používáme °F. Teď zjistěme, který je ve °F a který v °C Pamatujte si, že bez ohledu na to, který teploměr používáte, bod varu vody bude pořád při stejné teplotě. 32 °F musí být to samé co 0 °C. Podívejme se na to. Když tahle teplota zde je 0 °, tato teplota vypadá jako nějaké záporné číslo. Takže tohle asi nebude Celsiova stupnice. Zde, pokud si řekneme, tohle je ve °C, vypadá to hodně blízko 32 ° na téhle stupnici. Vyznačím to tmavou barvou. Tato stupnice tedy vypadá jako Celsiova a tahle vypadá jako Fahrenheitova. A rozpoznali jsme to tak, že 0 °C musí odpovídat 32 °F. V obou případech to je teplota, při které voda zamrzá. Bod mrazu. Toto je bod mrazu. A ujistíme se, že máme pravdu. Takže pokud jde o Celsiovu stupnici, bod varu je 100 °C a vypadá to právě jako 212 °F na této stupnici. Takže to je bod varu vody za standardní teploty a tlaku. Tahle věc napravo tady… … zakroužkuji to oranžově, to je celsiova stupnice. A ta nalevo, kterou vyznačím růžově, je ve stupních Fahrenheita.
video