Převody jednotek
Převody jednotek (1/6) · 4:43

Převody jednotek v metrické soustavě Příklad na převod jednotek v metrické soustavě z decimetrů na kilometry.

Navazuje na Průměrné hodnoty.
Převeďte 51,8 decimetrů na kilometry. Pojďme se zamyslet, co znamenají decimetry vzhledem k metrům, potom můžeme vymyslet, co znamenají kilometry vzhledem k metrům, a pak je převést. Začneme tedy s 51,8 decimetry. Pro začátek, jen abychom věci nekomplikovali, je převedeme na metry, protože tahle předpona nám říká hodně o tom, kolik metrů to je. Když chceme převádět na metry, naše jednotky budou muset být metry na decimetr. Metry na decimetr. A potřebujeme to, protože tenhle decimetr a tamten decimetr se vykrátí a zůstanou nám jenom metry. 1 metr je kolik decimetrů? Předpona deci znamená 1 lomeno 10. 1 decimetr je desetina metru. Jiný způsob jak nad tím přemýšlet je, že máme 10 decimetrů pro každý metr. Je to menší jednotka. 10 těchto dá dohromady 1 tuto nebo desetinu metru na decimetr, což je přesně to, co se zde dozvídáme. Desetina metru. Když teď vynásobíme tyhle dvě věci, co dostaneme? Decimetry se zkrátí a vydělíme 51,8 deseti. Vynásobení 1 lomeno 10 je totéž, jako dělení 10. Tohle bude tedy odpovídat 51,8 děleno 10. Desetinná čárka se posune doleva. Bude to 5,18. Takže to bude 5,18 metrů. A měli byste provést kontrolu reálnosti. Dávalo to smysl? Dává smysl, že 51 decimetrů odpovídá 5 metrům? Jistě. Mělo by to jít dolů. Přecházíme z menší jednotky na větší, takže bychom měli mít méně větší jednotky k získání stejné vzdálenosti, v tomto případě. Metr je jednotka délky. Teď jsme na 5,18 metrech a chceme je převést na kilometry. Chceme převádět na kilometry. Takže budeme chtít metry ve jmenovateli a kilometry v čitateli. Proč? Protože tenhle metr a tenhle metr se vykrátí. Kolik metrů tvoří kilometr? Předpona kilo nám říká, že 1000. To je 1000 metrů. Takže 1000 metrů odpovídá 1 kilometru. Kdybychom tohle vynásobili, tak se metry vykrátí a zůstanou nám jenom kilometry. A násobení něčeho 1 lomeno 1000 je totéž, jako dělení 1000 a to dává smysl. Měli bychom tu získat menší číslo, protože jdeme od menší jednotky k větší. Takže budeme potřebovat mnohem menší množství té větší jednotky. Tohle bude odpovídat 5,18 děleno 1000 kilometrům. Jednoduchý způsob jak to udělat je, když vezmeme 5,18 děleno 10 rovná se… … jen posuneme desetinnou čárku o 1 místo doleva. Bude se to rovnat 0,518. Vezmeme-li 5,18 a vydělíme to 100, posuneme čárku o 2 místa. Jedna, dvě, tady budeme muset přidat nulu. Takže to bude 0,0518. A pokud vezmeme 5,18 a vydělíme 1000, posuneme desetinnou čárku o tři místa doleva. Takže to provedeme. Pokud začneme s 5,18… desetinná čárka začala zde… půjdeme o jedno, dvě, takže to je jedna nula, a potom tři. A tady desetinná čárka zůstane. Takže tohle je 0,00518, to je něco přes 5 lomeno 1000. Tohle je 5 lomeno 1000. Je to o trochu víc. Čili naše konečná odpověď: „51,8 decimetrů odpovídá 0,00518 kilometrům.“ A vždycky dělejte kontrolu reálnosti. Dává to smysl? Jistě. Jdeme od opravdu malinké jednotky, přes celkem malou, až po velmi malé množství velké jednotky. Dává to smysl. Dává smysl, že tohle číslo klesá, zatímco ta skutečná jednotka se zvětšuje.
video