Převody jednotek
Převody jednotek (4/6) · 5:16

Převody mezi metrickými jednotkami Příklad na převod z dekalitrů na centilitry.

Navazuje na Průměrné hodnoty.
Dostali jsme otázku, kolik centilitrů je v jednom dekalitru? První věc je zamyslet se nad tím, jak se centrilitr vztahuje k litru a jak se k němu vztahuje dekalitr. Napíšu tady ty předpony. A měli byste se je opravdu naučit nazpaměť, protože je budete vídat pořád a pořád dokola pro různé druhy jednotek. Takže předpona kilo znamená 1000. Když uvidíte hekto, znamená to 100. Deka znamená 10. Když nemáte žádnou předponu, znamená to 1. Napišme to tam. Potom když máte deci, tak to je 1 lomeno 10. Centi znamená 1 lomeno 100. Mili znamená 1 lomeno 1000. Pojďme se vrátit k tomu, co máme. Jsou to centilitry. Centilitry, přesně tady. Napíšu to jinou barvou. Máte-li centilitr, odpovídá to setině litru. Nebo můžete říct, že to je 1 litr na každých 100 centilitrů, takže to můžete napsat i takto. 1 litr pro každých 100 nebo na každých 100 centilitrů. Máme tedy centi, teď se pojďme zamyslet nad dekalitrem. Deka je tady. Dekalitr znamená 10 litrů. Nebo jiný způsob jak to říct je, že na každých 10 litrů budete mít 1 dekalitr. A teď, než skutečně vyřeším ten problém, co se děje tady? Jdeme z menší jednotky na větší, takže tam bude hodně menších jednotek v jedné z větších. A můžeme to dělat několika způsoby. V zásadě chceme 1 dekalitr převést na centilitry. Zvládneme to pouhým pohledem na tento nákres nebo bychom mohli udělat rozměrovou analýzu a ujistit se, že jednotky sedí. Nyní první způsob. Když máte jeden dekalitr, kolik je to litrů? To bude 10, napíšu to tady. 1 dekalitr tady by byl totéž jako 10 litrů. To jsou litry. Předpokládáme, že naše jednotka je litr. A potom 10 litrů bude kolik decilitrů? Bude to 100 decilitrů, správně? Protože každý z těchto je 10 decilitrů a máte jich 10. Takže kdykoliv jdete níž, budete násobit deseti. 100 decilitrů je kolik centilitrů? 100 decilitrů, každý z nich vyjde na 10 centilitrů, takže to bude 1000 centilitrů. Máme tedy svou odpověď: „1 dekalitr je 1000 centilitrů.“ 1000 centilitrů. Jiný způsob, jak tohle udělat, je převést dekalitr na litry a potom převést litr na centilitry. Když tedy máme jeden dekalitr… a kdykoliv děláte cokoliv s jednotkami, ujistěte se, že to dává smysl. Lidé někdy místo násobení dělí a pak jim vyjde, jejda, 1 dekalitr rovná se tisícině centilitru. A pak říkají ne, ne, ne. Dekalitr je o hodně větší jednotka než centilitr. Takže 1 dekalitr musí být několik centilitrů. Tohle by mělo být velké číslo. Vždy zkontrolujte reálnost, kdykoliv pracujete s jednotkami. Teď to pojďme udělat tou rozměrovou analýzou. Začínáme s jedním dekalitrem. Chceme ho převést na litry. Když ho převádíte na litry, chcete dekalitr ve jmenovateli a litry v čitateli. Kolik litrů je 1 dekalitr? Mohli byste říct, že 10 litrů odpovídá 1 dekalitru. 10 litrů odpovídá 1 dekalitru. Takže 1 dekalitr rovná se… tyhle se vykrátí. 1 krát 10 je 10 litrů. Kdybychom chtěli tohle převést na centilitry, chtěli bychom litry ve jmenovateli a centilitry v čitateli. A teď, kolik centilitrů je v litru? Kolik centilitrů? 1 litr je 100 centilitrů. Centilitr je setina litru. Všimněte si, že tohle a tohle jsou převrácená tvrzení. Říkají přesně tutéž věc. 1 litr na 100 centilitrů. Píšu 1 litr na 100 centilitrů. Jenom jsme to převrátili, ale podávají stejnou informaci. A důvod proč jsme to převrátili je, že litry se vykrátí a zůstane nám jenom 10 krát 100 je 1000 centilitrů. A máme hotovo!
video