Čtení a interpretace dat
Čtení a interpretace dat (4/9) · 6:08

Histogramy Návod, jak vytvořit histogram.

Navazuje na Převody jednotek.
V tomto videu budeme mluvit o jiném způsobu vizualizace dat - histogramu, což je velmi nóbl slovo pro ne až tak nóbl věc. Myslím, že je asi fér říci, že histogram je nejužívanější cesta k vyjádření statistických dat. Ukážeme si, jak dát dohromady histogram pro nějaká data. A myslím, že podstatu docela rychle pochopíte. Mám tady nějaká data a chci je vyjádřit histogramem. Díky tomu uvidíme, jak častá je každá z těchto hodnot. A abychom to zjistili, zapíšeme si ta čísla sem, roztřídíme si je zvlášť do sloupců. Mám tady 1. 1, přímo tady. Mám 4, chci nechat místo pro 2 a 3 a sem dát 4. Mám 2. Mám 1. Dám tuhle 1 do sloupce nad tuhle 1. Mám 0, dám 0 nalevo od 1. Chci je dát uspořádaně. Mám 2, další 2. Naskládám je nad mojí první 2. Mám další 1. Navrším ji nad moje další dvě 1. Mám další 0. Navrším ji sem. Další 1. Další 1 tady. Potom další 2. Další 1. Mám další dvě 0. 0, 0. Mám další dvě 2. Další dvě 2. Mám 3. Mám další dvě 1. Další dvě 1. Další 3. A potom mám 6. Takže žádná 5, a potom mám 6. A tady to místo bylo zbytečné. Ale tady jsem uvedl… Jen jsem přepsal tato čísla a v podstatě je roztřídil. Teď chci spočítat, kolikrát tu každé z těchto čísel máme. Půjdu sem dolů. Chci se kouknout na četnost každého z těchto čísel. Četnost každého z těchto čísel. Mám jednu, dvě, tři, čtyři 0. Mám jednu, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm 1. Mám jednu, dvě, tři, čtyři, pět 2. Mám jednu, dvě 3. Mám jednu 4 a jednu 6. Můžeme to zapsat takto. Můžeme napsat číslo a pak můžeme mít četnost. Četnost. Mám čísla 0, 1, 2, 3, 4, můžeme sem dokonce uvést 5, přestože 5 má četnost 0. A máme 6. 0 se v této skupině dat objevila čtyřikrát. 1 se zde objevila sedmkrát, 2 se objevila pětkrát, 3 dvakrát, 4 jednou, 5 se neobjevila a 6 se objevila jednou. Zjistil jsem nejdřív počty jednotlivých čísel v této skupině dat. Ale můžete říct, kolikrát vidím 0? Vidím ji jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát. Kolikrát vidím 1? Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedmkrát. To je to, co myslíme četností. Histogram je vlastně jen graf, takový sloupcový diagram. Znázornění četností každého z těchto čísel. Bude vypadat jako tahle původní věc, kterou jsem nakreslil. Nakreslím tu nějaké osy. Různé sloupce jsou tady čísla. A to funguje, protože se jedná o celá čísla, která mají sklon se opakovat. Pokud se zabýváte věcmi, kde se stejná čísla neopakují, často lidé dají čísla dohromady, do nějakého rozsahu. Ale tady má každé číslo svůj sloupec. Máte čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Tohle jsou samotná čísla. A poté na kolmou osu zakreslíme četnost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To je 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0 se vyskytuje čtyřikrát. Nakreslíme malý sloupcový graf. 0 se vyskytuje čtyřikrát. Nakreslete to takhle. 0 se vyskytuje čtyřikrát. To je ta informace přímo tady. 1 se objevuje sedmkrát. Udělám malý sloupcový graf. 1 se objevuje sedmkrát. Prostě takhle. Chci to udělat trochu rovnější než tohle… 1 se objevuje sedmkrát. 1 se objevuje sedmkrát. Dva, 2 udělám jinou barvou, 2 se vyskytuje pětkrát. 2 se vyskytuje pětkrát. Udělejte sloupcový graf, jeďte až k pětce. 2 se objevuje pětkrát. 3 se objevuje dvakrát. 3 se tu objevuje přesně dvakrát. Máme jednu 3, dvě 3. 4 se tu vyskytuje jednou. 4 se objevuje jednou. 5 se nevyskytuje vůbec. Takže tady se to ani trochu nezvýší. A nakonec 6 se vyskytuje jednou. Nakreslím 6 vyskytující se jednou. To, co jsem tady právě zakreslil, je histogram. Přímo tady to je histogram. Velmi nóbl slovo, ale myslím, že budete souhlasit, že je to jednoduchá podstata. Dejte dohromady četnost tohoto každého čísla, poté zakreslete četnost těchto čísel a máte vlastní histogram.
video