Čtení a interpretace dat
Čtení a interpretace dat (5/9) · 1:30

Čtení sloupcových grafů 2 Čtení hodnot ze sloupcového grafu ukazujícího dosažené body studentů z pololetní a závěrečné písemky.

Navazuje na Převody jednotek.
Máme tu sloupcový graf. Ukazuje počet bodů z písemky v pololetí a na konci roku Tato osa, ta vertikální, to je počet bodů, a tato jsou studenti. Modrý sloupec je pololetí, žlutý je písemka na konci roku. A otázka, na kterou se nás ptají, je, o kolik bodů se Nadino skóre na konci roku zlepšilo oproti pololetí. Takže se podívejme na Nadiu. Toto je, o kom mluvíme - Nadia a zajímá nás, o kolik bodů se na konci roku zlepšila oproti pololetí. Pololetí je modře, konec roku žlutě. Takže v pololetí to vypadá, že měla... kdybych to odhadnul, vypadá to jako 75 bodů. A na konci roku to vypadá, že měla 80... vypadá to, že měla 85 bodů. Takže to vypadá, že její skóre se zlepšilo o 10 bodů. Zkusíme ještě jedno. Kolik studentů zlepšilo své skóre na konci roku oproti pololetí. Takže zlepšit skóre oproti pololetí, to znamená, že žlutý sloupec pro určitého studenta, což značí body na konci roku, bude vyšší než sloupec pro pololetí. To je jediný způsob jak se zlepšit oproti pololetí. Takže Brandon se na konci roku zlepšil oproti pololetí, Vanessa se zlepšila oproti pololetí, Daniel se zlepšil oproti pololetí, Kevin se zlepšil oproti pololetí. William dostal na konci roku míň bodů než v pololetí, takže se nezlepšil. Takže počet studentů, kteří zlepšili své skóre oproti pololetí je jedna, dva, tři, čtyři studenti. Takže čtyři studenti se zlepšili.
video