Čtení a interpretace dat
Čtení a interpretace dat (6/9) · 4:41

Čtení sloupcových grafů 3 Interpretace hodnot ze sloupcového grafu a základní výpočty, které se přiblíží základům statistiky.

Navazuje na Převody jednotek.
V této tabulce jsou vyjádřeny výsledky pololetních a závěrečných zkoušek, na svislé ose je výsledný počet bodů a každá z těchto dvojic sloupkových diagramů zastupuje jednotlivce. Například modrý sloupec ukazuje, jak si Ishaan vedl v pololetí, a žlutý, jak v závěru. Stejně tak u Emily modrá (pololetní), žlutá (závěr roku). Máme tu spoustu zajímavých otázek. První otázka. Jaké je medián výsledku pro závěrečnou zkoušku? To doslova znamená, jaká byla střední hodnota výsledků. Vypišme si výsledky závěrečných zkoušek a zjistěme, jaká byla střední hodnota skóre. Zde jsou všechny výsledky při závěrečné zkoušce, takže skóre finální zkoušky je tady 100. Ishaan dosáhl 100. Vzpomeňte, žlutý sloupec... Emily také měla 100 ze závěrečné zkoušky. To vypadá, že zkouška byla snadná. Daniel také obdržel 100 ze závěrečné zkoušky a nyní se podívejme na Jessicu, ta obdržela 75 a William dosáhl 80. Nyní si tyto hodnoty seřaďme vzestupně. Nejnižší výsledek byl 75, pak máte 80 a tři krát 100, (100 a 100 a 100). Takže tady máme pět výsledků. Pohledem se zdá, že máme dvě střední hodnoty. Ovšem po seřazení je poměrně jasné, že medián je 100. Medián pro finální zkoušku je 100, protože tu máme tolik stovek. Jaký je střed rozpětí pololetního skóre znázorněného v modrých sloupcích pro jednotlivá pololetí? Střed rozpětí je průměr nejvyššího a nejnižšího výsledku. Pojďme si to tu spočítat... Střed rozpětí, můžete na to pohlížet jako na aritmetický průměr vašich nejvyšších a nejnižších výsledků... Nejvyšší pololetní výsledek při pohledu na modrou je zde. Jessica má v pololetí 100, takže to je nejvyšší výsledek. Nejnižší výsledek měl Daniel, 60, průměrná hodnota je aritmetickým průměrem těchto dvou čísel. 100 plus 60 děleno 2 se rovná 80. Takže tady to bude 80. Jaký je průměrný studentův výsledek ze závěrečné zkoušky? Musíme sečíst výsledky ze závěrečných zkoušek a vydělit je počtem výsledků. Takže máme 100 plus 100 plus 100 plus 75 plus 80. Nyní všechno vydělíme pěti, takže dostaneme aritmetický průměr. Takže tady to bude 300 plus 155, což je ve výsledku 455 děleno 5 ... takže to se bude rovnat 91. Takže průměrný výsledek pro závěrečnou zkoušku je 91. Jaký je modus pro výsledky závěrečné zkoušky? Modus představuje nejčastější výsledek. Seřadili jsme si tu výsledky a je zjevné, že nejčastější skóre je 100, máme ho tam třikrát, zatímco 75 a 80 jen jednou. Takže nejčastějším výsledkem je 100. Objevil se třikrát. Jaký je rozpětí pololetních výsledků? Rozpětí je doslova rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším výsledkem. Nejvyšší výsledek za pololetí je 100. A ten odečteme od nejnižšího výsledku, který byl 60. Takže rozpětí se rovná 40. Střed rozpětí byla průměrem těchto dvou čísel. Rozsah je pouze rozdíl těchto dvou čísel. Takže rozpětí pololetních výsledků je 40. A máme hotovo.
video