Čtení a interpretace dat
Čtení a interpretace dat (8/9) · 3:09

Čtení výsečových grafů Návod, jak číst data z výsečového grafu - statistika prodeje jízdenek cestovní kanceláře.

Navazuje na Převody jednotek.
Za loňský rok posbírala cestovní kancelář údaje o množství jednotlivých jízdenek, které prodala na svůj hlavní zájezd: plavbu po Středozemním moři. Dole jsou znázorněny měsíční údaje o prodeji jízdenek. Které měsíce jsou pro prodej plaveb nejlepší a které nejhorší? Dostali jsme tento diagram. Obvykle se mu říká koláčový graf nebo koláčový diagram, protože vypadá jako rozkrájený koláč. Někdy se tomu říká kruhový diagram, ale koláčový je mnohem častější. Tvrdí, že jsou to měsíční prodeje jízdenek. Každý z dílků znázorňuje prodej v daném měsíci. Například tento modrý díl ukazuje prodej za leden. Koláčové grafy jsou navrženy tak, aby každý díl byl větší nebo menší podle toho, jak velkou část celku zastupuje. Například nám říkají, že v lednu prodali 18 % celoročního prodeje vstupenek. Sečteme-li všechna procenta, měli bychom dostat celkově 100%. Nejen to, že nám říkají, že prodali 18 %, ale ten díl je 18 % obsahu celého koláče. Je to doslova 18 % našeho koláče. Kdybyste snědli ten dílek, snědli byste 18 % celého koláče. Když už jsme tohle vyřešili, podívejme se na jejich otázky. Jaké jsou nejlepší a nejhorší měsíce pro prodej plaveb? Nejlepší měsíc bude ten, kdy prodají největší procento svých plaveb. Já jsem vlastně začal s lednem a když se… To se mi na koláčových grafech líbí. Nemusíte se ani na čísla koukat. Je hned jasné, že leden je největší dílek koláče. Kdyby tam čísla nebyla, nebo jste neuměli číst, a někdo by řekl: „Který kus koláče je největší?“ Hned byste řekli: „Hej, tohle je největší dílek.“ Proto je to vlastně nejlepší měsíc pro prodej plaveb, protože prodali 18%. Vy vidíte, že 18% je větší než všechna ostatní procenta. Je jasné hned na pohled, že to je největší dílek. A který měsíc je nejhorší pro prodej plaveb? Musíme jednoduše najít nejmenší dílek koláče. A když se podíváme sem, tak dílky koláče jsou tady dole velmi malé. To je v létě, v červnu, červenci, a v květnu. Ale nejmenší jsou vlastně červen a červenec. A teď se nám budou hodit čísla, protože když se na to jen letmo kouknete, tak si nejste jisti, zda jsou stejné, nebo jen vypadají stejně. Právě proto se nám budou hodit čísla. A podle informací, které máme, to vypadá, že tyto měsíce jsou oba dva nejhorší pro prodej plaveb. V obou těchto měsících prodávají jen 3% za měsíc. Takže nejhorší měsíce pro prodej plaveb jsou červen a červenec. Červen a červenec jsou oba dva nejhorší. A jasně nejlepší je leden. A po lednu je druhý nejlepší… Oni se nás neptají, který je druhý nejlepší, ale když už ten graf máme, tak se můžeme na to zeptat. Kdo je druhý nejlepší? Vypadá to, že listopad je trochu lepší než prosinec, ale obecně je docela jasné, že zimní měsíce jsou lepší na prodej plaveb, než ty, co jsou tady. Myslím, že lidé se snaží odjet pryč do tepla.
video