Čtení a interpretace dat
Čtení a interpretace dat (9/9) · 4:53

Zavádějící liniový graf Role popisků os a měřítka při porovnávání dvou trendů v liniových grafech.

Navazuje na Převody jednotek.
Thrill Soda si najala společnost na kampaň proti značce Yummy Cola. Sledovali oblíbenost obou značek. Tady jsou roční procenta respondentů, kteří mají radši Yummy Colu, těch kteří mají radši Thrill Sodu a těch, kteří se nevyjádřili. V roce 2006 80 % mělo rádo Yummy a 12 % Thrill a 8 % nevybralo ani jednu. Jednoznačně, Yummy má rádo víc lidí než Thrill, a to platí i pro každý další rok. Takže Thrill Soda jde do nerovného boje. Pak ale společnost vytvořila dva grafy na podporu Thrill Sody. Tak se na ně podívejme. A zamysleme se nad tím, co říkají. Když se podíváme na tento graf. V roce 2006, 80 % vybralo Yummy Colu, v roce 2007 76 %, pak 77 %, 73 %, znovu 73 % a 68 %. To opravdu odpovídá datům. Graf správně ukazuje data z tabulky. Když se podíváme na druhý graf, jsou to lidé, kteří si vybrali Thrill Sodu. V roce 2006 to bylo 12 % 2007, 19 % 2008, 19 % a pak to stoupá na 20, 21 a 25 %. Oba grafy přesně odpovídají datům. Tady je opravdu procento lidí, kteří mají radši Thrill Sodu. Matoucí na nich je, že na první pohled, když se nepodíváte na popisek osy, uvidíte dvě věci: uvidíte klesající tendenci, a na to jsou čárové grafy dobré, řeknete si, je jasné, že preference Yummy Coly klesá. A tady je očividné, jak preference Thrill Sody roste. A to je pravda. Tento graf klesá a tento graf roste. Zavádějící na tom je popis os. Ten totiž není stejný. A na první pohled se zdá, nejenom, že obliba Thrill Sody roste, ale že je i větší než obliba Yummy Coly. Takže to pak vypadá, a mozek rád tahle věci srovnává, že nejenom, že tento trend roste, ale je i nad tímto trendem. I v roce 2006 to vypadá, že tento bod je výše než ty tady. Ale zatím jsou to jenom jinak popsané osy. Jeden z nejstarších triků čárových grafů: všechno záleží na měřítku. Takže tenhle vypadá dobře jenom proto, že je na škále 0 až 30 a ne 0 až 100. Lepší, a pravdivější možnost, je vynést oba trendy do jednoho grafu. Ale to by nevypadalo dobře pro Thrill Sodu. Když je dáme do jednoho grafu, zkusme si to, tak v roce 2006 měla 12% ... ... to ani nejde, osa začíná na 50%, tady ani nezačali od nuly, takže se sem Thrill Soda ani nevejde. Na to bychom potřebovali protáhnout osu dolů tak, že jde na 40 %, 30 %, 20 %, pak 10 %, a nakonec až dolů k nule. A pak by graf Thrill Sody byl tady dole. Začíná na 12 %, a jde až na 25 %. Takže Thrill Soda by byla někde tady a celý graf by vypadal takto. A celá situace pak vypadá úplně jinak, když jsou data ve stejném grafu a měřítku. Takže by bylo hned zřejmé, že daleko víc lidí má radši.. i když ten trend klesá, daleko víc lidí má radši Yummy Colu. Dějí se tady dvě nečestné věci: Zaprvé, samotné měřítko. Tato vzdálenost na pravém grafu je 10%. Takže to vypadá jako velký postup. A tady má stejná vzdálenost větší hodnotu, je to spíš 15 nebo 16 % Ale hlavně, tady začali na 50 %, takže není vidět ten rozdíl a jak vysoko vlastně 80, nebo i 70 % je. A když tady začnou na nule, s jiným měřítkem, tak to na první pohled vypadá, že větší, nebo podobné množství lidí, má rádo Thrill Sodu a přibývá jich, zatímco ve skutečnosti Yummy Cola vede. Což je vlastně trochu matoucí, nebo přesněji velmi zavádějící způsob, jak je možné prezentovat data.
video