Čtení a interpretace dat
Čtení a interpretace dat (7/9) · 2:21

Čtení spojnicových grafů Návod, jak číst data ze spojnicového grafu.

Navazuje na Převody jednotek.
Investiční firma představuje graf, který ukazuje vývoj akcií během 12 měsíců. Jsou v průběhu roku ceny akcií rostoucí, klesající nebo zůstávají stejné? Na vodorovné ose jsou měsíce. Můžeme se různě posouvat. Červenec, srpen, září, říjen. A tahle svislá osa představuje ceny. Například, v červenci byla cena akcií něco málo přes 10 dolarů, v srpnu se posunula k 11 dolarům. Takto bych mohl pokračovat měsíc po měsíci. Tento typ grafu se nazývá spojnicový. Máme body pro každý měsíc, které spojujeme čárami. Důvod je jednoduchý. Můžeme jasně vidět celý vývoj. Takto dokážete, že se cena mění v průběhu času. Spojnicové grafy se často používají, když se něco mění postupem času. Tak pojďme odpovědět na jejich otázky. Během roku ceny akcií stoupají, klesají nebo zůstávají stejné? Máme tady měsíc po měsíci. Od července do srpna cena stoupla. Ale mezi srpnem a zářím cena klesla. Během dalších 2 měsíců rostla. Poté zase klesla. V průběhu dalších měsíců cena zase rostla. Ale od února do března cena velmi vyrostla. Skoro až na 17 dolarů. Pak cena opět klesla. Ale další měsíc rostla. Ale oni se nás neptají, jestli rostla každý měsíc, ale během celého roku. Za celý rok stoupá nebo klesá? Tento graf začíná měsícem červenec. Tady začínají naše data. Právě odsud. Cena byla kolem 10 dolarů. Sice někdy klesala cena dolů. Celkový vývoj je takový, že cena postupně rostla. Můžeme dokonce vidět, že v červenci to bylo 10 dolarů. V červnu následujícího roku se cena pohybovala kolem 16 dolarů. Možná dosáhla skoro 17 dolarů. Takže cena celkově hodně vzrostla. Nemáme hodnoty za červenec následujícího roku. Přesto můžeme říct, že vývoj ceny šel směrem nahoru. Lze to vidět i z grafu. Je tam několik poklesů, ale celkově cena vzrůstá.
video