Vlastnosti čísel
Vlastnosti čísel (5/17) · 3:23

Komutativní zákon - sčítání 2 Příklad s využitím komutativního zákona při sčítání.

Navazuje na Pořadí aritmetických operací.
video