Vlastnosti čísel
Vlastnosti čísel (10/17) · 1:55

Příklad 2: Identita čísla 1 Jaké jsou vlastnosti čísla 1?

Navazuje na Pořadí aritmetických operací.
Vypočtěte 1 krát x, když x se rovná -1, 0 a 1. Nyní budeme řešit případ x = -1 Z výrazu 1 krát x se stává 1 krát x, které je teď -1. 1 krát -1. Existuje několik možností, jak to vyřešit. 1 krát cokoli bude poté zase cokoli. 1 krát -1 se bude znovu rovnat -1. Jiný způsob, jak o tom přemýšlet je, že se můžeme podívat na absolutní hodnoty obou čísel, takže 1 krát 1 je 1, čísla mají opačná znaménka, tedy výsledek bude záporný. Což je stejný výsledek i tímto způsobem. Další případ: nyní má x hodnotu rovnou 0. 1 krát x bude potom to samé jako 1 krát 0. Nahradíme 0 za x. Pro zopakování, 1 krát cokoli je cokoli. Výsledek je 0. Jiný způsob, jak o tom přemýšlet, nula krát cokoli bude vždy nula. Takže každou z těchto možností se vždy dobereme ke stejnému výsledku. My vlastně můžeme dokonce napsat 1 krát x je x. Takže, když dosadíte čísla za x, x bude rovno -1 nebo 0 respektive 1, výsledek bude roven dosazenému číslu. Jednou krát cokoli bude rovno tomu cokoli. Pro ujasnění, nula krát cokoli je 0. Tento znak je 'x', nikoli násobení. Pro lepší pochopení, již jsme všechno prošli, ale zkusme x = 1. Tedy dostaneme 1 krát 1, což už všichni známe. 1 krát cokoli bude ve výsledku to cokoliv, tedy rovno 1.
video