Zlomky
Zlomky (25/67) · 2:33

Příklad 2: Sčítání zlomků s rozdílnými jmenovateli Vyřešíme příklad 4/11 plus 9/13 a výsledek zapíšeme jako smíšené číslo.

Navazuje na Záporná čísla.
Sečítáme 4/11 plus 9/13. Abychom mohli tyto dva zlomky sečíst, musíme najít společného jmenovatele. A ten společný jmenovatel je nejmenší společný násobek 11 a 13. Tato dvě čísla nemají žádné společné dělitele. Jejich nejmenší společný násobek je tak vlastně násobek 11 a 13. Můžeme si říct 13 krát 11. 13 krát 1 je 13. 13 krát znovu 1 je 13. Nebo si můžete říct 13 krát 10 je 100 děleno 30. a dostáváme 3, 4, ... 143. To bude náš společný jmenovatel. Napíšu to tady. Něco děleno 143 plus něco děleno 143. A abychom ze 4/11 udělali "něco" děleno 143, vynásobíme 11 krát 13. Tedy, násobíme jmenovatel krát 13. Takže budeme násobit také čitatel 13. A 4 krát 14, schválně, 4 krát 10 je 40. 4 krát 3 je 12. Je to tedy 52. A můžete si to napsat, pokud chcete. 4 krát 13 je 52. A abychom dostali ze 13 číslo 143, musíme ho násobit 11. Pokud násobíme jmenovatel 11 (a pokud nechceme změnit hodnotu zlomku), musíme násobit i čitatele 11. 9 krát 11 je 99. A teď jsme připraveni sčítat. To se rovná... Náš společný jmenovatel je 143. A 52 plus 99 52 plus 100 by bylo 152. A tohhle bude o 1 méně než 152. Takže to bude 151. A myslím, že je zlomek zkrácený v základním tvaru. Nevypadá to, že bychom našli společného dělitele 151 a 143. Takže nám vycháží 151/143. Můžeme to zapsat jako smíšené číslo. Protože 151 děleno 143 je 1 a ještě zbyde. 1 krát 143 je 143. Když odečteme, uvidíme, toto může být 11. Tohle je 4. 11 minus 3 je 8. Zbytek je 8. Takže 151/143 je stejná věc jako 1 a 8/143. A teď je ještě lépe vidět, že zlomek nelze dále krátit. Máme hotovo. Toto je to samé jako 1 a 8/143.
video