Násobení
Přihlásit se
Násobení (8/23) · 2:39

Příklad: Porovnávání s pomocí násobení Jared je 2krát starší než Peter, Talia 3krát starší než Jared. Kolik jim je let?

Víme, že Jared je dvakrát starší než jeho bratr Petr. Jared je dvakrát starší než jeho bráška Petr. Petrovi jsou 4 roky a Jared je dvakrát starší než jeho bratr Petr. Jaredovi je dvojnásobek Petrových 4 let. A pak je v zadání, že Taliin věk je trojnásobek Jaredova věku. Kolik let je Talii a Jaredovi? Taliin věk je trojnásobek Jaredova. Zapíšeme to. Máme Petra, kterému jsou 4. Petrův věk jsou 4 roky. Jared je dvakrát starší než jeho bratr Petr. Jared... Napíšu to žlutě. Jared... To není žlutá. Jaredův věk je dvojnásobkem věku jeho bratra. Dvojnásobek je to stejné jako dvakrát. Dvakrát věk jeho brášky. Můžete říct, že Jared je dvojnásobně starší než jeho bratr. Nebo Jared je dvakrát starší než jeho bratr. Jeho bráškovi jsou 4. To je v zadání. Jaredovi jsou 2 krát 4 roky. A jestli si pamatujete malou násobilku, tak víte, že to je to samé jako 8 let. 2 krát 4 je 8. 4 krát 2 je 8. Nebo víte, že to je totéž, co dvojnásobek Petrova věku. A to je to stejné jako 4 plus 4. Tak dostanete také 8. Vychází, že Jaredův věk je 8. A nakonec Taliin věk... Napíšu Talia tady. Taliin věk... Je to v tady zadání. ...je trojnásobek Jaredova věku. Taliin věk je trojnásobek Jaredova. Byli jsme schopni vypočítat Jaredův věk a je to 8. Je to trojnásobek počtu Jaredových let. Pokud si pamatujete malou násobilku, tak to bude hračka. Malá násobilka je jedna z těch věcí v matematice, které byste měli dokonale umět dopředu i zpátky. Už jen proto, že vám to ohromě zjednoduší zbytek života. Nebo můžete chápat 3 krát 8 jako doslova 3 osmičky. To by bylo 8 plus 8 plus 8. 8 plus 8 je 16. 16 plus 8 je 24, takže 3 krát 8 je 24. Petrovi jsou 4, Jaredovi je 8 a Talii je 24.
video