Celá čísla

Násobení

Vysvětlíme si, co je násobení a jak souvisí se sčítáním. Naučíme se malou násobilku a ukážeme, že díky ní a s pomocí písemného násobení můžeme zvládnout vynásobit libovolně velká čísla. A na závěr si ukážeme zajímavé metody násobení, které byste mohli v různých situacích využít.

2 hodiny

Myšlenka násobení 5 m

Co je násobení? Jak souvisí násobení a sčítání? V tomto videu odvodíme základní násobilku 3 z opakovaného přičítání stejně početné skupiny předmětů.

Spočítání předmětů s pomocí násobení 4 m

V tomto videu s pomocí násobení různými způsoby spočítáme 12 předmětů.

Spočítání předmětů s pomocí násobení 2 5 m

V tomto videu s pomocí násobení různými způsoby spočítáme 8 předmětů. A poté spočítáme, kolik je celkem předmětů ve 4 skupinách po 8 předmětech.

Základy násobení 13 m

Jaký je rozdíl mezi sčítáním a násobením? Proč vlastně potřebujeme násobení? Co se stane, pokud násobíme čísly 0 nebo 1?

Malá násobilka 15 m

Ve videu je odvozena tabulka násobení čísel 0 až 9, kterou je velmi důležité si zapamatovat.

Příklad: Zapiš sčítání pomocí násobení 3 m

Zapiš 5 plus 5 plus ... plus 5 pomocí násobení. Násobení vyjádři třemi různými zápisy.

Násobilka čísel 10, 11 a 12 12 m

Proč je násobení 10 jednoduché? Ve videu jsou odvozeny násobilky čísel 10, 11 a 12, které byste si měli zapamatovat.

Příklad: Porovnávání s pomocí násobení 3 m

Jared je 2krát starší než Peter, Talia 3krát starší než Jared. Kolik jim je let?

Příklad: Jaká bude úroda? 3 m

Farmář zasadil 12 řádků po 6 mrkvích. Kolik mu vyroste mrkví?

Násobení násobkem 10 4 m

Proč můžeme snadno spočítat příklady, jako jsou 3 krát 60 nebo 50 krát 7? Ukážeme si, že nám k tomu stačí znát malou násobilku.

Písemné násobení: 2ciferné krát 1ciferné číslo 3 m

Jak spočítat násobení libovolných čísel? Pokud umíte malou násobilku, tak se znalostí písemného násobení spočítáte jakýkoliv příklad. Postup si ukážeme na příkladu násobení dvojciferného čísla jednociferným.

Písemné násobení: 3ciferné krát 1ciferné číslo 3 m

Ukázka písemného násobení trojciferného čísla jednociferným.

Písemné násobení: 2-ciferné krát 1-ciferné číslo s přechodem 2 m

Postup písemného násobení dvojciferného čísla jednociferným s přechodem do vyších řádů.

Písemné násobení: 3-ciferné krát 1-ciferné číslo s přechodem 3 m

Postup písemného násobení trojciferného čísla jednociferným s přechodem do vyších řádů.

Písemné násobení: 4-ciferné krát 1-ciferné číslo s přechodem 3 m

Postup písemného násobení čtyřciferného čísla jednociferným s přechodem do vyších řádů.

Písemné násobení: 2-ciferné krát 2-ciferné číslo 11 m

Jak násobit dvouciferným činitelem? Nejdříve si spočítáme násobení pěticiferného čísla jednociferným činitelem a poté si vysvětlíme, jak násobit víceciferným činitelem.

Příklady: Písemné násobení vícecifernými činiteli 9 m

Čtyři řešené příklady s násobením dvojciferným činitelem a jeden s násobením trojciferným činitelem.

Násobení dvojciferných čísel pomocí roznásobení a následného sčítání 6 m

Využijeme distributivní vlastnost násobení, abychom vypočítali tak složitý příklad jako je 87 krát 63.

Násobení 4ciferného čísla 1ciferným pomocí rozkladu a postupného sčítání 4 m

Ukážeme si, jak jinak lze vypočítat 6 krát 7 891. Víceciferné číslo si nejprve rozložíme do součtu, vynásobíme a pak opět sečteme.

Násobení s použitím modelu plochy 5 m

Násobení si lze představit i jako počítání plochy. Ukážeme si to na příkladu násobení dvou 2-ciferných čísel: 78 krát 65.

Mřížkové násobení: Postup 7 m

V tomto videu je ukázán grafický způsob násobení s pomocí tabulky. Je přehlednější, ale počty jsou stejné jako při písemném násobení.

Mřížkové násobení: Proč funguje 8 m

V tomto videu si vysvětlíme, proč mřížkové násobení funguje a proč je to vlastně to samé jako písemné násobení.