Násobení
Přihlásit se
Násobení (16/23) · 11:15

Písemné násobení: 2-ciferné krát 2-ciferné číslo Jak násobit dvouciferným činitelem? Nejdříve si spočítáme násobení pěticiferného čísla jednociferným činitelem a poté si vysvětlíme, jak násobit víceciferným činitelem.

Začněme s lehčím příkladem, aby nás nebolela hlava z nabývání nových vědomosti. Tady je příklad, kterému doufám... Pokud jste porozuměli poslednímu videu. ...porozumíte. A ještě víc to vyhrotím. Myslím, že poslední video jsme ukončili násobením čtyřmístného čísla jednociferným číslem. Teď to zkusíme s pěticiferným číslem. Například 64 329 vynásobíme nějakým pěkným číslem, řekněme 4. Ukážu vám, že použijeme přesně stejný proces, jako v posledním videu. Bude to pouze trochu delší, než v předchozím příkladu. Takže začínáme. Kolik je 4 krát 9? 4 krát 9 rovná se 36. Správně? 18 krát 2. Ano, 36. Dole tedy napíšeme 6 a 3 si zatím napíšeme nahoru. Nahoru si pouze napíšeme 3. Následuje 4 krát 2. 4 krát 2. A k tomu je třeba přičíst 3, takže sem tu trojku dopíšeme. Plus 3 se rovná... Nejprve to vynásobíme. Můžeme to nazvat pořadí operací, ale důležité je vědět, že násobení má přednost. 4 krát 2 rovná se 8, plus 3 se rovná 11. Tuto jednotku zapíšeme dolů a jednu 10, která se nachází v 11 dáme sem nahoru. Následuje 4 krát 3. Nahoře máme jedničku, kterou je třeba přičíst, čili plus 1 se rovná... To se rovná 12 plus 1 a to je 13. takže je to 13. Nyní vynásobíme 4 krát 4. 4 krát 4. Máte zde tuhle malou jedničku z předchozího násobení, čili ji třeba přičíst. To se rovná 16 plus 1, což je 17. 7 zapíšeme dolů a 1 nahoru. Blížíme se k výsledku. Nakonec vynásobíme 4 krát 6. 4 krát 6 plus 1. Kolik to je? 4 krát 6 je 24, plus 1 je 25. 5 zapíšeme sem dolů a na 2 nám nahoru nezbylo místo, už nemáme co násobit, 2 napíšeme tady dolů. Takže 64 329 krát 4 je 257 316. Pokud si lámete hlavu nad tečkami, tak nejsou podstatné. Pouze mi pomáhají při čtení čísel. Píšu je vždy po 3 číslicích, takže vím, že všechno po této čárce, je v tisících. Toto je 7 tisíc. Pokud by zde byla další čárka, věděl bych, že jde o miliony. Takže mi pouze trochu pomáhají při čtení. Pokud jste to pochopili, můžeme pokračovat s trochu složitějším příkladem. I když první způsob, který použijeme, nevypadá složitější, Zahrnuje pouze jeden krok navíc. Všechno, co jsme dosud dělali, je násobení víceciferných čísel jednocifernými. Teď si ukážeme, jak se násobí víceciferné čísla dvojcifernými. Takže vynásobíme si 36 krát... Namísto jednociferného čísla sem napíšu dvouciferné číslo. ...krát 23. Tento příklad začneme řešit jako kdyby tady dole byla jen 3. Této dvojky s zatím nevšímejte. Takže 3 krát 6 je 18. Sem tedy zapíšeme 8 a sem zapíšeme jednu desítku, tedy 1, protože to je 10 plus 8. 3 krát 3 je 9 plus 1, takže 3 krát 3 plus 1 se rovná, to je 9 plus 1, tedy 10. Takže si sem zapíšeme 10. Nic víc násobit nebudeme. Zapíšeme sem 0. Nahoře není nic pro přičtení 1, tak zapíšeme 10. Vypočetli jsme, že 36 krát... Použiji jinou barvu. ...že 36 krát 3 se rovná 108. To je to, co jsme dosud vyřešili, ale zůstala nám tu ještě 20. Máme zde 20. Musíme vypočítat, kolik je 20 krát 360. Pardon, kolik je 20 krát 36. Co třeba udělat, abychom vynásobili... Tato 2 je ve skutečnosti 20. A aby to bylo správné, sem napíšeme nulu. Zde bude tedy nula. Důvod za chvíli vysvětlím. Nejprve zopakujeme stejný postup, který jsme dělali s 3. Teď to zopakujeme s 2, ale číslice začneme psát sem a budeme pokračovat nalevo. Takže 2 krát 6, 2 krát 6, to je jednoduché, je 12. 2 krát 6 je 12. Jedničku si napíšeme nahoru, ale musíme si dávat pozor, protože zde již jedna 1 je z předešlého násobení, která již neplatí. Můžeme ji tedy vymazat nebo se se jí jinak zbavit. Pokud máte gumu, vygumujte ji, nebo si zapamatujte, že ta, kterou zapíšete, je odlišná. Kde jsme skončili? Napsali jsme si, že 6 krát 2 je 12. 2 napíšeme sem, 1 napíšeme nahoru. Té předešlé jsem se zbavil, aby mě nepletla. Teď mám 2 krát 3 2 krát 3 je 6. Ale tady mám plus 1. Musím přičíst 1 a dostanu 7. Rovná se to tedy 7. 2 krát 3 plus 1 je 7. 720 je číslo, které jsme právě dostali. To je doslova... Napíšu to. Co to je? To je 36 krát 20. 36 krát 20 se rovná 720. A doufám, že to objasňuje, proč jsme sem napsali 0. Pokud bychom ji tam nenapsali, dostali bychom pouze... ...dostali bychom pouze 72 namísto 720. A 72 je 36 krát 2, ale my jsme nenásobili 2, ta dvojka je na místě desítek, tedy je to 20. Museli jsme tedy vynásobit 36 ​​krát 20, a proto nám vyšlo 720. 36 krát 23... Zapišme to takto. Udělám si tu místo. Takže můžeme psát 30... Vlastně nejprve dořešíme příklad a pak vysvětlím, proč to tak funguje. Teď, abychom to dokončili, sečteme 108 a 720, 8 plus 0 je 8. 0 plus 2 je 2. 1 plus 7 je 8. Takže 36 krát 23 je 828. Nyní se určitě ptáte: "Sale, jak je možné, že to fungovalo?" Proč jsme mohli odděleně vypočítat, že 36 krát 3 je 108. A že 36 krát 20 je 720. A nakonec je jen tak sečíst? Můžeme si ten příklad přepsat takto: Můžeme si to zapsat jako 36... Nejprve zapíšeme původní příklad. Mohli jsme to zapsat jako 36 krát (20 plus 3) a toto, nevím, jestli jste se už učili distributivní zákon, ale toto je přesně ono. Toto je přesně to samé jako 36 krát 20 plus 36 krát 3. Pokud vás to mate, nelamte si s tím hlavu. Pokud tomu rozumíte, je to fajn. Vlastně se tím něco učíte. 36 krát 20, jak jsme zjistili, je 720 a zjistili jsme, že 36 krát 3 je 108. A když jsme je sečetli, jaký výsledek jsme dostali? 828? Je to náš výsledek? Dostali jsme 828. A můžeme to rozepsat ještě víc, jako jsme to udělali v předchozím videu. Můžete to rozepsat jako (30 plus 6) krát (20 plud 3) Spočítám to tímhle způsobem, protože vám to může pomoct. Pokud vás to mate, ignorujte to. Pokud ne, je to fajn. Takže vypočítáme, kolik je 3 krát 6. 3 krát 6 je 18. 18 je 10 plus 8. Takže to je 8, nahoře napíšeme 10. Nevšímejte si toho nahoře. 3 krát 30. 3 krát 30 je 90. 90 plus 10 je 100. Takže 100 je nula desítek plus sto. Nevím, jestli vás pletu, nebo ne. Pokud ano, ignorujte to. Pokud ne... Nechci to komplikovat. Nyní můžeme násobit 20 Toto budeme ignorovat, je to z předešlého násobení. 20 krát 6 je 120, což je 20 plus 100,. Nahoru zapíšeme 100. 20 krát 30... Nemusíte to vědět, ale je to 2 krát 3 se dvěma nulami. Možná trochu předbíháme, protože nevím, co už víte a co ne, ale 20 krát 30 je 600, a když k tomu přidáme tu 100, je to 700. A nakonec to všechno sečteme. Dostaneme 800, tedy 100 plus 700, plus 20, plus 8, což je spolu 828. Smyslem bylo ukázat systém, jakým jsme pracovali. Proč jsme sem na začátku přidali 0. Pokud vás to však mate, nezabývejte se tím teď. Naučte se, jak se to dělá a pak si můžete znovu prohlédnout toto video. Nyní si vyřešme ještě několik příkladů, protože si myslím, že právě příklady mohou objasnit postup. Takže například 77... Toto bude zábavné. 77 krát 77. 7 krát 7 je 49, 4 napíšeme sem nahoru. 7 krát 7, tak to je 49, plus 4 je 53. Sem nemáme kam dát 5, tak ji napíšeme sem. 7 krát 7 je 49, plus 4 je 53. sem dáme 0. Nyní budeme násobit touto 7, takže sem dáme nulu. Toto přeškrtnu, aby nás to nepletlo. 7 krát 7 je 49, sem zapíšeme 9, sem 4. 7 krát 7 je 49, plus 4, což je 53. Všimněte si, když jsme násobili 7 krát 77 a dostali jsme 539, když jsme násobili 70 krát 77, dostali jsme 5390. A dává to smysl, protože se liší pouze nulou, tedy násobením desítkou. A teď je můžeme sečíst a co dostaneme? 9 plus 0 je 9. 3 plus 9 je 12, Jednotku si přeneseme. 1 plus 5 je 6. 6 plus 3 je 9 a nakonec nám zůstala tato 5. Výsledek je 5929.
video