Řády číslic
Řády číslic (5/8) · 2:40

Jak se liší ty samé číslice na různých pozicích v desítkové soustavě? Porovnáme, jak se liší dvě čísla, ve kterých je číslice 4 v různých číselných řádech.

Navazuje na Počítání.
Napsal jsem zde dvě čísla, přičemž obě obsahují 4. Obě obsahují cifru 4. A já chci vědět, jakou mají tyto 4 hodnotu. A poté je porovnat. Poprosím vás, aby jste zastavili video a zkusili to sami. Podívejme se na tyto dvě 4. V 110 413 mám 4 zde. Co to znamená? Tohle je pozice jednotek. Máme zde 3 jednotky. Zde máme 1 desítku. A ta 4 je na místě stovek. Máme 4 stovky. Takže tato 4 reprezentuje 4 krát 100, nebo 400. Co ale tahle 4? Takže znova, máme 0 jednotek . Máme 5 desítek. Máme 3 stovky. A máme 4 tisíce. Takže tato 4 reprezentuje 4 krát 1000, což jsou 4 000. Takže je teď můžeme porovnat. Ta 4 v 110 413 je 1/10 hodnoty 4 v 54 350. A to dává smysl. Tato 4 je jedno místo napravo od této 4. Tato 4 je v tisících. Fialově zakroužkovaná 4 je ve stovkách. Vždy když posouváme pozici cifry doprava. S každým posunem se hodnota vydělí 10. Samozřejmě pokud máme stejnou cifru. Takže 4 v tisících jsou 4 000. 4 ve stovkách bude 1/10 toho. 4 v desítkách bude 1/10 toho. Takže můžeme napsat větu. Napíšu ji takto. Hodnota 4 v tomto čísle je 1/10 hodnoty 4 v tomto čísle. Vím, že je to trochu divná věta. Hodnota 4 v 110 413 je 1/10 hodnoty 4 v 54 350.
video