Celá čísla

Řády číslic

Dozvíme se, co to jsou číselné řády. To nám posléze pomůže při jakémkoli počítání - sčítání, násobení nebo dělení.

24 minut
Navazuje na Počítání.

Číselné řády 1 4 m

Jaký je řád číslice 3 v čísle 4 356?

Číselné řády 2 4 m

Převedeme číslo vyjádřené slovně do číslicové formy.

Rozvinutý zápis čísla 3 m

Zápis čísla 14 897 v rozvinutém tvaru.

Porovnávání hodnoty číslice na různých řádech 3 m

Porovnání rozdílu řádů číslice 4 na dvou místech v čísle 43 249.

Jak se liší ty samé číslice na různých pozicích v desítkové soustavě? 3 m

Porovnáme, jak se liší dvě čísla, ve kterých je číslice 4 v různých číselných řádech.

Rozklad čísel na jednotlivé řády 3 m

V příkladu si ukážeme, jak rozložit čísla do jednotlivých řádů.

Porovnávání celých čísel 2 m

Řešení příkladů na porovnání výrazů s celými čísly.

Příklad na největší možné číslo ze 4 číslic 2 m

Zkusíme uspořádat číslice 2, 6, 0 a 1 tak, abychom vytvořili největší možné čtyřmístné číslo.