Dělení
Přihlásit se
Dělení (3/14) · 2:44

Příklad: Rozděl 18 beden na 2 hromady Vypočítej příklad a dělení vyjádři 2 různými způsoby.

Jakým výrazem můžeme vyjádřit rozdělení 18 krabiček na dvě stejné hromádky? Najděte výraz, kterým zapíšete takové dělení a to třemi různými způsoby. Vypočítejte hodnotu těchto výrazů. Pusťme se do této horní části. Máme 18 krabiček a chceme je rozdělit na dvě stejné hromádky. To znamená, že chceme dělit osmnáct dvěma. Způsob jakým to zapíšeme... A nad tím, co to znamená se trošku zamyslíme. Mohli bychom to zapsat jako 18 lomeno 2. To znamená 18 děleno 2. Mohli bychom to zapsat i jako 18 děleno 2. nebo bychom to mohli zapsat jako 18 děleno 2. Ještě předtím než to vypočítáme, zadání říká: "Vypočítejte hodnotu výrazu ". ZamyslÍme se, co to znamená. Máme 18 krabiček a chceme je rozdělit na dvě stejné hromádky. Nakreslím 18 krabiček. Máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Už to skoro máme. ...13, 14, 15, 16, 17, 18. Tady mám mých 18 krabiček a chci je rozdělit na dvě stejné hromádky nebo dvě stejné skupinky. Pokud je chci rozdělit do dvou stejných skupin, které budou mít stejný počet krabiček, mohl bych se na ně podívat a říci: Dobře, udělám z těchto vrchních jednu skupinku. Uděláme z těchto jednu skupinku. A z těchto spodních druhou skupinku. A máme dvě stejné skupiny. Kolik krabiček máme v každé skupince? V horní máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a ve spodní máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže jsme je rozdělili do dvou skupinek o 9 krabičkách. Takže rozdělíme-li 18 na dvě stejné skupiny vyjde 9. Nebo-li 18 děleno 2 je 9. Nebo jinak řečeno se 2 do 18 vejdou 9krát.
video