Směrnice přímek a jejich grafy
Směrnice přímek a jejich grafy (21/29) · 3:24

Získání rovnice přímky ze zadané směrnice a bodu 3 Další příklad na odvození rovnice přímky ze zadané směrnice a bodu, kterým přímka prochází. Tentokrát jsou tyto údaje zadané ve formě zlomku.

video