Směrnice přímek a jejich grafy
Směrnice přímek a jejich grafy (25/29) · 2:15

Grafické řešení nerovností 2 Příklad na řešení nerovnosti ze dvou pohledů. Nerovnost je jednak vyřešena na číselné ose. Zároveň uvidíme, jak řešení vypadá v soustavě souřadnic.

Máme za úkol znázornit lineární nerovnici y je větší než 5 na číselné ose a v soustavě souřadnic. Napřed vyřešíme číselnou osu. Načrtnu číselnou osu. Toto je číselná osa, všechny možné hodnoty y. Toto bude 0. Očividně bychom mohli jít i do záporných čísel, ale naše hodnota bude větší než 5, takže se spíš soustřeďme na kladnou stranu. Řekněme, že toto je 1, 2, 3, 4, 5 a pak 6, 7 a tak dál a tak dál. Tato číselná osa znázorňuje y a y bude větší než 5. Ne větší nebo rovno. Takže číslo 5 do množiny čísel, které by mohly být y, nebude patřit. 5 tam nezahrneme, takže kolem ní uděláme prázdný kroužek a všechna ostatní čísla, která jsou větší než 5, tam patřit budou. Kdybychom měli zadáno větší nebo rovno, ten kroužek bychom vyplnili, ale protože máme znaménko pro větší, 5 nezahrneme. Takže toto je znázornění na číselné ose. Uděláme to samé na soustavě souřadnic. Načrtnu soustavu souřadnic, používám standardní verzi. Toto je má osa y. A ta horizontální osa, to bude má osa x. Zakreslím tam nějaké hodnoty pro y, nějaké kladné hodnoty. 1, 2, 3, 4, 5. Toto je 5 a pokračujeme 6, 7, můžete pokračovat stále vyššími a vyššími čísly. Musíme být větší než 5, ne větší nebo rovno. 5 nebudeme zahrnovat. Takže na 5, kde y by se rovnalo 5, nakreslíme přerušovanou čáru. To znamená, že nepočítáme s tím, že by y bylo rovno 5, ale všechny ostatní hodnoty tam patří. Takže tu část vyšrafujeme. Vyšrafovali jsme všechny hodnoty větší než 5. Pokud bychom měli znaménko větší nebo rovno, narýsovali bychom tady plnou čáru. Takže je lhostejné, co je x, je jedno, které x si vybereme, y bude větší než 5.
video