Státní maturita z matematiky 2016
Státní maturita z matematiky 2016 (2/24) · 2:55

Příklad 2 Nádrž se plní několika stejně výkonnými čerpadly. Dvě čerpadla by prázdnou nádrž naplnila za x hodin (x>0). Vyjádřete v hodinách, za jak dlouho by prázdnou nádrž naplnilo n čerpadel (n∈ℕ).

video