Státní maturita z matematiky 2016
Státní maturita z matematiky 2016 (9/24) · 2:15

Příklad 11 Z kvádru ABCDEFGH se vyřízne jehlan ABCDV. Vrchol V je středem stěny EFGH. Platí: |BD|=4√7 cm, |BV|=8 cm. Vypočtěte v cm výšku jehlanu.

video