Státní maturita z matematiky 2016
Státní maturita z matematiky 2016 (15/24) · 2:02

Příklad 17 Svisle rostoucí strom je vysoký 39 m. Místo pozorování P je od paty kmene stromu vzdáleno 101 m a od vrcholu stromu 182 m. Z místa pozorování P se strom od paty kmene po jeho vrchol jeví v zorném úhlu φ. Jaká je velikost zorného úhlu φ?

video