Státní maturita z matematiky 2016
Státní maturita z matematiky 2016 (20/24) · 1:15

Příklad 22 Je dána rovnice s neznámou x∈ℝ. Do kterého intervalu patří oba kořeny rovnice?

video