Státní maturita z matematiky 2016
Státní maturita z matematiky 2016 (24/24) · 2:07

Příklad 26 V rovině jsou umístěny vektory u a v. Ke každému vektoru doplňte souřadnice tak, aby byla splněna uvedená podmínka.

video