Magnetismus
Magnetismus (17/20) · 5:46

Lenzův zákon Lenzův zákon nám říká, že indukovaný elektrický proud bude mít takový směr, aby jím indukované magnetické pole působilo proti změně magnetického pole, která tento proud způsobila.

Navazuje na Matematiku vektorů, Elektřinu.
video