Zrcadla a čočky
Zrcadla a čočky (4/5) · 3:06

Konkávní čočky (rozptylky) Základní princip konkávních čoček (rozptylek)

Navazuje na Lom a odraz světla.
Mluvil jsem o konvexních čočkách (spojkách), tak jsem myslel, že udělám krátké video o konkávních čočkách (rozptylkách), nicméně není moc kombinací, co se s rozptylkami dá dělat. Takže pamatujme, "concave" (konkávní) obsahuje "cave" (jeskyně), tak si představím, že je to druh jeskyně, která je prohnutá dovnitř. Prohnutá dovnitř. To je trochu přehnaná kresba, ale podpoří tvoji správnou představu. Toto přímo zde je rozptylka a nechte mě nakreslit její hlavní osu, tudíž toto je její hlavní osa, na začátku nemůže být křivá, překreslím ji, takže toto je její hlavní osa a nechte mě nakreslit dva ohniskové body. Jeden nakreslím zde na levé straně a druhý nakreslím ve stejné vzdálenosti (ohniskové vzdálenosti) na pravé straně a za předpokladu, že tyto dva povrchy jsou oba rozptylky a jsou tady symetrické. Dělám to jen za tohoto předpokladu. Teď pojďme přemýšlet, co se stane, když umístím objekt na nějaké místo nalevo od rozptylky. Takže ho mohu umístit… řekněme kamkoliv. Tak ho dám přímo sem. Takže, když udělám to, co dělám vždy, dostaneme opět dva paprsky ovšem s použitím rozptylky. Udělám pouze dva, jeden z nich je rovnoběžný s hlavní osou a potom udělám ještě jeden, který se neodrazí, takže půjde přímo do středu čočky, přemýšlejme, co se stane. Takže, když půjdeme rovnoběžně s hlavní osou, odrazí se pryč a bude odražen směrem ven, takže to vypadá jako kdyby vycházel z tohoto ohniska. Tak se odrazí způsobem, který vypadá jako vycházející z tohoto ohniska. Takže se venku rozchází. Nechte mě nakreslit další bod nebo další paprsek, mohl bych říci, udělám ho žlutý a bude procházet rovně přímo středem čočky a nebude se ohýbat. Takže prostě projde přímo čočkou a neohne se. Takže jaký obraz zde bude? Dobře, jsou tady dva paprsky, které se nesbíhají, takže nemůžeme dostat reálný obraz, ale oba paprsky vypadají, jako kdyby vycházely z nějakého místa a vypadají, jako kdyby vycházely přímo odsud. Takže pozorovatel, který bude zde, když jeho oči budou přímo tady, mohu nakreslit jeho nos, což nám jasněji ukáže, kde je jeho oko. Když se bude dívat přímo z této strany, uvidí zdánlivý obraz skutečného obrazu přímo zde. Jako toto. Takže můžete skutečně vidět zdánlivý obraz objektu, není obrácený, ale je menší. Vypadá jako kdyby byl blíže k čočce než je ve skutečnosti. Nicméně, to všechno je dobré vědět, samozřejmě je toho spoustu, co byste ještě mohli vědět, ale toto je základní podstata rozptylek.
video