Náklady mrtvé váhy
Náklady mrtvé váhy (6/6) · 6:52

Daně a dokonale elastická poptávka Na koho dopadne daňové zatížení při dokonale elastické poptávce?

Navazuje na Přebytek spotřebitele a přebytek výrobce.
Přemýšlejme, jak daň může ovlivnit statek, jestliže poptávka po něm je velmi, velmi elastická. Co zde máme... Vezměme si třeba vlajky. Trh pro určitý druh vlajek vyráběných v Číně. A přemýšlejme, pokud cena, nynější cena, rovnovážná cena, kde se protíná nabídka a poptávka... Křivky nabídky a poptávky se protínají... je asi 70 dolarů za vlajku. Tak to je hezká vlajka. Přesně 70 dolarů za vlajku. A poptávané množství v tisících za rok se zdá, že je kolem 25 000 vlajek za rok. Kdyby cena měla jít mírně nad tuto rovnovážnou cenu, co se stane? Když cena mírně vzroste nad tuto rovnovážnou cenu, lidé si řeknou: "Vystačím si s americkou vlajkou vyrobenou na Tajwanu nebo v Americe, nebo v Mexiku, nebo vyrobenou kdekoli jinde. Protože z dálky vypadají úplně stejně." Koupím si jeden ze substitutů, protože obzvláště ty z Tajwanu nebo Mexika či odjinud jsou identické s těmi vyrobenými v Číně. Pokud cena bude jen o něco vyšší, poptávané množství bude mnohem nižší. A pokud by cena byla jen o něco nižší, pak si lidé řeknou: "Nekoupím si mexickou vlajku ani tajwanskou ani americkou. Koupím si tu z Číny." A potom by poptávané množství bylo mnohem větší. Zde tedy máme velkou elasticitu poptávky. Tohle přímo zde je téměř dokonale elastická poptávka. Kdyby byla dokonale elastická, byla by zcela vodorovná. Toto je téměř dokonale elastická poptávka. Velmi malá změna v ceně vede k velké změně množství. Konkrétně velmi malá procentuální změna ceny vede k velké procentuální změně v množství. Řekněme, že nějaký vládní úředník rozhodne: "Víte co? Mně se nelíbí myšlenka, že americké vlajky se vyrábí v Číně." Proto se rozhodnou zdanit americké vlajky vyrobené v Číně. Udělají to, že uvalí daň. Použiji pevnou sazbu daně v dolarech. Mohlo by to být procento a pak to změní křivku nabídky. posun bude procentuální změna namísto fixní změny. Ale fixní změnu je snazší nakreslit, takže použiji tu. Řekněme, že máme daň. Nakreslím to jinou barvou. Řekněme, že uvalená daň je 10 dolarů. 10 dolarů na vlajku. 10 dolarů, může to být i menší částka. Řekněme, že to je 1 dolar na vlajku. Trochu to zvýšíme. Dejme tomu 5 dolarů na jednu vlajku. Jaká teď bude křivka nabídky včetně daně? Dodavatel, aby vyrobil vlajky v Číně a dodal je do Spojených států a vydělal tu peníze nejefektivnějším možným způsobem, potřebuje alespoň 52 nebo 53 dolarů. A pak je nutno počítat s daní 5 dolarů. Tím pádem nabídka s daní bude tato částka plus 5 dolarů přesně zde. Tady přidáme 5 dolarů. V každém bodě přidáme 5 dolarů, což je v zásadě to, co by viděl spotřebitel. Máme křivku, která vypadá takto. ... ... Tato tečkovaná čára zde je naše nabídka plus daň. Toto zde byla naše nabídka. Přemýšlejme, co se zde děje. Vaše rovnovážná cena byla předtím na 70. Nyní je vaše rovnovážná cena stále na 70. Ale rovnovážné množství se radikálně snížilo. Naše rovnovážné množství se snížilo na ... ... vypadá to kolem 18 000. 18 000 vlajek za rok. Kdo nesl zatížení? Zamysleme se nad výnosem daně. Výnos daně v této situaci bude 18 000 krát 5 dolarů. To je 5 dolarů zde. To je 5 dolarů krát 18 000. Zde je výnos daně. Právě zde je výnos daně. Nakreslím to přesněji. Výnos daně je ... Bude to mezi touto čárou a 5 dolary. To je celý výnos daně. A všimněme si, že všechno pochází z přebytku výrobce. Původní přebytek výrobce byl... Zvláště, když předpokládáme dokonalou elasticitu. Tento zelený obdélník plus toto plus toto. Tato oblast zde budou náklady mrtvé váhy. A všechno to pochází z přebytku výrobce. A potom veškerý výnos daně, zvláště když předpokládáme, že tato horní čára je vodorovná, také pochází z přebytku výrobce. V této situaci, kdy můžeme říci, že máme dokonale elastickou poptávku po výrobku, ten, kdo ponese zátěž daně bude výrobce. Přebytek výrobce bude zmenšen o daň. (slovní hříčka "bears" = medvědi, nese) Výrobce nese zatížení v tomto případě. Je zajímavé o tom přemýšlet. Protože když máte téměř dokonale elastickou poptávku a tím téměř plochou křivku poptávky zde, vlastně neexistuje přebytek spotřebitele, protože mezní užitek i přírůstkový mezní užitek (což je opakovaně vyjádřeno)... mezní užitek v každém bodě pro spotřebitele pro každou další jednotku je roven ceně, kterou platí, když křivka poptávky je dokonale elastická a je dokonale vodorovná. Není zde žádná oblast mezi křivkou poptávky a zaplacenou cenou. Není zde žádný přebytek spotřebitele, který by mohl nést zatížení. Vše je vyplaceno z přebytku výrobce.
video