Vzácnost, produkční možnosti, preference
Vzácnost, produkční možnosti, preference (1/5) · 10:59

Hranice produkčních možností Co je hranice produkčních možností?

Navazuje na Přebytek spotřebitele a přebytek výrobce.
Řekněme, že jste nějaký lovec nebo sběrač a snažíte se zjistit, kolik času byste měli strávit lovem a kolik času sběrem. Pojďme promyslet různé scénáře a závislosti, které zahrnují. Pouze pro zjednodušení budeme předpokládat, že když mluvíme o lovu, jediná zvířata široko daleko, kterou můžete lovit, jsou tito malí králíci. A když budeme mluvit o sběru, jediné věci, kterou můžete sbírat, jsou nějaké bobule. To nám trošku zjednoduší výklad. Pojďme se zamyslet nad těmi scénáři. První scénář nazveme scénář A. A řekneme, že tohle je počet králíků. A tohle bude počet bobulí. Vyplníme sloupec počtem bobulí, které můžete sesbírat. Kdybyste strávili celý den lovením králíků, všechen čas, který máte, kromě času na spaní, oblékání a takových podobných věcí, řekněme, že můžete ulovit průměrně 5 králíků za den. Ale kdybyste strávili všechen čas lovením králíků, nezbyde vám žádný čas na sbírání bobulí, nasbíráte 0 bobulí. A teď řekneme, že byste zkusili alokovat trošku více času sběru bobulí a trošku méně času lovu králíků. To nazveme scénář B. Scénař B bude takový, že budete mít dost času ulovit v průměru 4 králíky a když je budete mít nalovené, budete schopni nasbírat ještě 100 bobulí. A když děláme tyto různé scénáře, předpokládáme, že všechno ostatní je stejné. Neměníme množství času, který máme na lov nebo sběr. Neměníme množství času na spánek, neměníme techniku lovu nebo sběru. A vy se nepokoušíte dělat jiné věci v čase, který máte. Ostatní věci jsou stejné. A tohle se označuje obecným termínem... Zní to velmi efektně, když to použijete při konvezraci... trmín je ceteris paribus, což doslova znamená, když kdykoliv někdo řekne: "Jo a víš, ceteris paribus, předpokládáme, že tahle proměnná se změní," nebo řekne něco podobného. Říká, že předpokládáme, že všechno ostatní zůstane stejné. Ceteris znamená "všechny ostatní věci." Asi znáte "et cetera". To je to samé slovo, "ostatní věci". A paribus neboli "rovný". Když přecházíte ze scénáře A do scénáře B, tak neměníte množství času na spánek, neměníte nijak významně místo, kde jste. Neměníte nástroje, které používáte nebo technologii. Všechno ostatní je stejné. Jediná proměnná, kterou měníte, je kolik času věnujete hledání králíků na úkor hledání bobulí. Tak pojďme udělat nějaké další scénáře, za předpokladu ceteris paribus. Udělám scénář C. Můžete mít dost častu ulovit průměrně 3 králíky, ale když ulovíte 3 králíky, pak jste schopni nasbírat pouze... nebo když ulovíte pouze 3 králíky, budete schopni nasbírat 180 bobulí. A pojďme udělat pár dalších. Udělám další dva scénáře. Scénář D. Když snížíme čas, který strávíte lovem králíků, ulovíte 2 králíky, tak najednou máte dostatek času, abyste průměrně nasbírali 240 bobulí. A pak řekněme, že strávíte ještě méně času lovem králíků a průměrně pak máte o to víc času na bobule. Jste schopni nasbírat 280 bobulí. A tady udělám ještě jeden scénář. Scénář F. Pojmenujme si tyto scénáře. Scénáře A až F. Scénář F je, když veškerý čas strávíte hledáním bobulí a v tom případě jste schopni průměrně nasbírat 300 bobulí denně. Ale jelikož nemáte žádný čas na králíky, neulovíte žádného králíka. A teď chci tohle dát do grafu. Na jedné ose mám počet králíků a na druhé ose mám počet bobulí. Udělám to právě tady. Tuhle osu nazvu králičí osa a začnu jí v nule, tohle bude 1, 2, 3, 4 a tohle bude 5 králíků. A na téhle ose vynesu bobule. Přesně tady udělejme 100 bobulí, tohle je 200 bobulí, a pak tohle je 300 bobulí. A tohle je má osa bobulí. A teď pojďme vynést tyhle body, tyhle různé scénáře. Za prvé máme scénář A. Možná jsem měl udělat všechny tyhle sloupce ve stejné barvě jako scénář A. Scénář A: 5 králíků, 0 bobulí. Teď jsme právě tady. To je scénář A. Scénář B: 4 králíci, 100 bobulí. To je právě tady. To je 100 bobulí, to je scénář B. Scénář C: 3 králíci, 180 bobulí. Podívejme se, tohle by bylo 150 bobulí, 180 by bylo právě tady. Když máte čas na 3 králíky, máte čas na zhruba průměrně 180 bobulí. To je scénář C. A pak scénář D, máme ho bíle. Když máte čas na 2 králíky, máte čas na 240 bobulí. To je právě někdy tady. To je scénář D. Tohle by bylo 250, 240 je někde o trošku níže, tak to bude přesně tady. To je scénář D. Scénář E je, když máte čas na 1 králíka a pak máte čas na 280 bobulí. To nás přivede právě někam sem. To je scénář E. A pak na závěr scénář F. Strávíte všechen čas hledáním bobulí, nemáte čas na králíky, Všechen čas na bobule, žádný čas na králíky. 0 králíků, 300 bobulí. To je právě někde tady. To je scénář F. Co tyhle body znamenají? Tohle jsou všechny body a tohle bude efektní slovo, ale je to jednoduchá myšlenka. To jsou všechny body na vaší hranici produkčních možností vás jako lovce/sběrače. Protože když nakreslíme spojnici. Já jsem rozhodl a vybral tyto scénáře, přestože byste mohli průměrně ulovit 4,5 králíka nebo průměrně 3,5 králíka a pak mít jiná čísla bobulí. Tohle jsou všechny body z různých kombinací volby mezi králíky a bobulemi. Teď je všechny spojím a spojím je v barvě, kterou jsem ještě nepoužil. Spojím je. A to, co vidíte, by měla být právě jedna křivka. Já jsem to nakreslil jako tečkovanou čáru. Pro mě je jednodušší nakreslit tečkovanou křivku než přímo křivku. Tahle křivka, právě tady ta, reprezentuje všechny možnosti kombinací králíků a bobulí. Já jsem vybral pouze některé z nich, ale mohli bychom mít scénář i tady a mohli bychom ho nazvat scénář G. Kde byste průměrně za čas, který byste tomu věnovali, nalovili 4,5 králíka. Některé dny byste měli 4 králíky a jiné dny byste měli 5 králíků. Zprůměrovalo by se to na 4.5 králíky. A pak byste nasbírali v takové situaci asi 50 bobulí. Tohle všechno jsou možnosti. Nemusíte skákat ze 4 králíků na 5 králíků, nebo možná víte, že strávíte... možná v tomto scénáři strávíte 7 hodin a v tomto scénáři strávíte 8 hodin, ale mohli byste strávit také 7 hodin a jednu minutu nebo 7 hodin a jednu sekundu, cokoliv mezi tím je možné. A všechny tyhle možnosti jsou na téhle křivce. Těchto 5 scénářů, vlastně těchto 6 scénářů, o kterých jsme zatím mluvili, jsou scénáře pouze na téhle křivce. A tuhle křivku nazýváme (zase jeden efektní termín) jednoduše naší hranicí produkčních možností. Protože nám ukazuje všchny různé možnosti, které můžeme dělat nebo dostat. 3 králíci a 180 bobulí. 2 králíci a 240 bobulí. Co nemůžeme udělat, je cokoliv, co je za tímhle. Například nemůžeme dostat scénář jako je tenhle. Tohle tady by bylo nemožné. Tohle tady je nemožné. Tenhle bod tady, kde dostanu 5 králíků a 200 bobulí. Když dostanu 5 králíků, strávím všechen svůj čas lovem králíků, nemám žádný čas na bobule. Nebo jiný způsob, jak o tom přemýšlet, jestli nasbírám 200 bobulí, nemám dost času, abych ulovil 5 králíků. Tenhle bod není možný. Tenhle bod by nebyl možný. Jakýkoliv bod na téhle straně křivky není možný. A teď jakýkoliv bod na téhle straně křivky můžete se na to dívat jako na vnitřek křivky, nebo pod křivkou, nebo vlevo od křivky. Všechny tyhle body jsou možné. Tyhle body například, je pro mě snadné ulovit 1 králíka a nasbírat 200 bobulí. Tohle tady je možné. Ale je to optimální? Ne! Protože kdybychom pracovali správně, mohli bychom nasbírat víc bobulí nebo dostat víc králíků. Když bych nasbíral 200 bobulí, mohl bych dostat víc králíků. Nebo když by na tom záležlo, když bych chtěl jen 1 králíka, mohl bych nasbírat víc bobulí, takže tohle je možné. Všechny tyhle body tady dole jsou možné, ale nejsou optimální. Nejsou efektivní. Tyhle body tady, řekneme zkrátka, že nejsou efektivní. Možná nějak optimálně nyvužívám své zdroje, abych udělal tyhle věci, když jsem tady. Nebo nejsem optimálně soustředěný nebo cokoliv jiného. Kdybychom mluvili o uspořádání továrny a při tom mluvili o rozhodování udělat tuhle věc nebo jinou věc, tak bychom jenom nevyužívali zdroje optimálně. Všechny tyhle body na hranici jsou efektivní. Produkujete nejvíc, co můžete. Teď se ale vůbec nerozhodujeme, jestli tyhle možnosti jsou lepší než tyhle možnosti. Všechno, co říkáme, je, že děláme co nejvíc, co je možné. Všechny tyhle věci tvoří nejvyšší využití vašeho času.
video